arkivLokaLer Kommune-Norge har fått refs fra Riksrevisjonen. Nå går hordalandskommunene sammen om et fellesarkiv som tar vare på innbyggernes historie i solide fjellhaller. Tekst: MonICA SCHAnCHe Foto: Tor erIk H. MATHIeSen Fra 2012 har riksarkivaren innført nye og strengere krav til arkivlokaler som skal oppbevare materiale over lang tid. Inter kommunalt arkiv i Hordaland (IKAH) er tidlig ute og har leid seg inn hos Bergen byarkiv i Hansaparken. – Vi har et av landets beste depotlokaler, sier daglig leder Rune Lothe i det interkommunale selskapet, som er eid av alle hordalandskommunene, med unntak av Bergen. Kilometer med arkivmateriale om innbyggernes liv og historie har fått plass i de underjordiske fjellhallene, i det aller største magasinet, som var gjæringshallen til Hansa bryggeri. I dag huser magasinet det eldste materialet fra Bergen byarkiv, og hyllemeter på hyllemeter med arkivmateriale fra omegnskommunene. Også materiale fra bydeler i Bergen som tidligere var egne kommuner eller landsogn, har fått plass her. Oppfyller kravene til arkivlokale Det ru fjellet er behørig kledd på for å huse de dyrebare arkivaliene. Direkte mot fjellet er det lagt drenering, og utenpå den en tykk betongkappe. Så kommer en industriduk som tåler 500 kilo stein. En sentral støvsuger og store sølvfargede ventilasjonsrør holder lufta ren. I selve magasinet er det full klimastyring, samt brannog innbruddsikring. Kommunene som deponerer sitt materiale til IKAH nyter godt av det omfattende sikkerhetsopplegget i lokalene som Bergen byarkiv har ansvaret for. For en tid siden brant kommunehuset på Askøy ned. En del arkivmateriale gikk tapt. For bare to–tre år siden brant også kommunehuset i Sveio. Store deler av arkivet ble berget takket være god innsats fra brannfolkene. – Nå er deler av arkivet på vei inn til oss. Et par kommuner har valgt å håndtere depotdelen selv foreløpig. Når kravene til depotlokaler skjerpes fra 1. januar 2012, kan det bli kostbart, mener Rune Lothe. Han tror ikke utgiftene til forsvarlige arkivlokaler vil greie å konkurrere med sykehjemsplasser og barnehager på budsjettene. ORDEN I ARKIVET bergen byarkiv har et av landets beste depotlokaler, ifølge daglig leder rune Lothe. < 23 temahefte-23