— vi skiller mellom de arkivene som er «født» digitale, altså elektroniske, og arkiver med papirdokumenter som blir digitalisert, sier rune Lothe, daglig leder ved Interkommunalt arkiv i Hordaland. – Kommunene velger selv om de vil inngå avtale med oss eller holde forskriftsmessige lokaler selv. Om de ikke er i godkjent stand, kan Arkivverket gi pålegg om utbedringer, opplyser han. Risikerer straffegebyr Nytt i 2012 er at Riksarkivaren kan gi et straffegebyr på 200.000 kroner til kommuner som ikke oppfyller kravene til arkivdepot. Dersom kostnadene til utbedringer overstiger 200.000, kan kommunene avtale et dialogmøte for å gjennomgå utbedringene. Ser vi ut over egne fylkesgrenser, kan utgiftene til anlegg som holder standarden, komme opp i millionbeløp. Det er stor forskjell på hvilke lokaler kommunene har. Noen må bygge for å utvide kapasiteten. Flere velger å levere til interkommunale arkiv, fordi de ikke har plass selv. – Det blir rimeligere å samarbeide enn å stå alene. Kommunene er hjertelig velkommen hos oss, sier Lothe, som legger opp til at IKAH skal være en serviceinnstilt organisasjon. I høst er for eksempel arkivet til gamle Bruvik kommune fra tidsrommet 1870–1963, nesten en hundreårsperiode, deponert hos IKAH. Arkivet har tidligere vært plassert på ymse rom og fjernarkiv i Vaksdal kommune. God service En av medarbeiderne ved Interkommunalt arkiv i Hordaland har utført ordning og registrering og utarbeidet arkivkatalog for hele perioden. Arkivet ligger nå trygt i depot i fjellmagasinet som rommer historien til både gamle og nåværende kommuner i Hordaland. – I eldre arkiv kan vi finne mye informasjon om ulike oppgaver som kommunene har utført opp gjennom tiden, forteller daglig leder. 24 ORDEN I ARKIVET temahefte-23