arkivLokaLer Fakta om interkommunalt arkiv Hordaland • Leies av alle de 32 kommunene i Hordaland utenom Bergen. • Håndterer arkiv fra 1837– 1965. • Holder til i Hansaparken i Bergen. • Startet opp i 1987, og har fem medarbeidere. • Arrangerer kurs i arkiv- faglige emner og gir opplæring i nye sak- og arkivsystemer. • Er blant de tre fremste fylkene i landet når det gjelder folks muligheter til å finne fram. • Formålet er å arbeide for at verdifullt arkivmateriale i deltakerkommunene blir tatt vare på og sikret for nåtid og ettertid, og at materialet gjøres tilgjengelig for eier- kommunene, for forskning og kulturelle formål. Les mer på: www.ikah.no www.arkivverket.no Kommunene kan deponere både elektronisk arkiv og papirarkiv. De kan få hjelp til å lage arkivplan og til å ordne eldre arkiv. IKAH hjelper også til med arkivdanning og gir råd om hvordan å skape et arkiv og systematisere dokumentasjon. – Vi skiller mellom de arkivene som er «født» digitale, altså elektroniske, mens det andre er papirdokumenter som blir digitalisert, forklarer Rune Lothe. Dokumenterer folks rettigheter Jo bedre arkivene er ordnet, jo bedre blir innbyggerne sikret sine rettigheter. Skolearkivene kan for eksempel dokumentere hver enkelt elevs skolegang. Arkivmateriale fra sosialkontor og barnevern står trygt her, som viktig dokumentasjon på om mennesker har fått de rettighetene de har krav på fra hjemkommunen. – IKAH kan hjelpe folk å finne fram. Der kommunene ikke kan dokumentere at de har gitt en tjeneste til en innbygger, for eksempel skolegang, kan det utløse erstatning, opplyser Rune Lothe. Bygdebokforfattere får hjelp Det interkommunale selskapet følger offentlighetsloven. Det vil si at publikum kan komme hit og se alt som ikke er klausulert eller unntatt offentlighet. Sensitiv informasjon om enkeltpersoner håndteres av kommunene, som fortsatt er eier av sine arkiv. – Bygdebokforfattere og andre som er interessert i hva som skjer i kommunene, kan bestille stoff fra katalogen på internettsidene våre, og få det til gjennomsyn på lesesalen. Vi tilpasser åpningstidene og holder ekstra åpent hvis folk ikke kan komme i vanlig åpningstid. Det kommer også mange henvendelsene fra arkivledere og saksbehandlere i ORDEN I ARKIVET temahefte-23