omtaLer oFFisieLLe Hjemmesider riksarkivets sider Her fins alt av nyttig informasjon. Hva er et arkiv? Hvilke arkiver fins? Lover, regler og retningslinjer. Noark. Tilsynsinformasjon. Om bevaring ogkassasjon i elektroniske arkiv. Informasjon om dealler eldste norske samlingene, helt tilbake til 1100-tallet. http://arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning norsk arkivråd Arkivfaglig interesseorganisasjon. Her star blantannet et innlegg om drømmer arkivarer bærer på. Søk etter NAs innlegg på KUDs arkivmeldings- konferanse. http://www.arkivrad.no ekommune 2012 KS’ støtte for kommunene og fylkeskommunene iutviklingen av egne målsettinger og strategier forbruk av IKT. Den omtaler bl.a. målsettinger forarkiver. http://ksikt-forum.no/haandboker/ekommune2012 noark 5 Her er en god presentasjon av standardenhttp://ksikt-forum.no/artikler/2010/4/ny_tid_for_ arkivansvarlige www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig- forvaltning/Noark/Noark-5 tidsskriFt tidsskriftet arkiv Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke denvitenskapelige tilnærmingen til arkivfaget ogvære en arena for faglig utvikling og debatt. Hovedoppgaven er å publisere fagfellevurderteartikler om teoretiske og metodiske spørsmålknyttet til arkivfaget. http://www.tidsskriftetarkiv.no/index.php bLogger en blogg ominformasjonsforvaltningHer står flere nyttige artikler, f.eks Arkivering i etnøtteskall, Dokumentfangst fra utradisjonelle kilder og Hva betyr en Noark 5 godkjenning? http://informasjonsforvaltning.no arkivbloggen Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge ogandre interesserte få et innblikk i arkivhverdagenrundt om. Vi ønsker å skape en møteplass derarkivarer fra alle typer virksomheter kan henteinspirasjon, bli opplyst, lære, opprøres, nikkegjenkjennende, le og/eller gråte. http://arkivbloggen-arkiv.blogspot.com trine nesland En hyppig oppdatert blogg om arkivrelatertetemaer. Søk f.eks etter artikkelen kalt Fremtidensarkiver. http://trinenesland.wordpress.com kortFiLm Fra vugge til grav– om å finnes i arkiveneHvilke spor fins etter deg og din familie iarkivene? Oslo byarkiv har lagt ut en introduksjonav seg selv og en rekke andre kortfilmer påYoutube. http://www.youtube.com/watch?v=Axx7Lq1rT6I ORDEN I ARKIVET temahefte-23