INNHOLD < 4-5 Leder < 6-9 Mer toleranse for de avdødes tro < 10-13 Folk av flere folk < 14-15 Et kult sted å være < 16-17 Minoriteter i velferdssamfunnet < 18-20 Fritidsklubben i Det nye Norge < 21-23 Barna lager sitt eget bibliotek < 24-25 Den flerkulturelle skolen er normal < 26-29 Inkluderingsministeren < 30-33 Også minoritetsforeldrene skal med < 34 Internasjonal kultur til folket < 35 Omtaler 10-13 26-29 24-25 LJØMERKEM T Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Vegard Velle, Martine Grymyr, Ingeborg Vigerust Rangul, Linn Stalsberg, Guro Kulset Merakerås, Albert Collett, Viggo Vestel, I Shoaib Sultan, Trygve Natvig, Erik M. Sundt, Ole Morten Melgård, Lars Åke Andersen. Illustrasjoner: Sven Tveit. layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 3. februar 2012. 241 393 Trykksak Last ned dette, og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no 3 temahefte-24