Mangfoldets muligheter Norge blir i stadig større grad et flerkulturelt samfunn. En del nordmenn er mest opptatt av de negative sidene ved dette, mens andre heller ser mulighetene mangfoldet gir. Noen befinner seg et sted imellom. Ett er i alle fall sikkert: Det flerkulturelle norske samfunnet har kommet for å bli. Når ulike etniske grupper og religioner skal finne måter å leve sammen på, går det ikke alltid knirkefritt. Derfor er det viktig å ha et åpent sinn og lete etter løsninger på utfordringene Ett viktig felt er tilgangen til arbeidslivet. Her har mange kommuner gjort en innsats når det gjelder tilrettelegging for minoriteter. For eksempel har flere kommuner satt egne mål for rekruttering av arbeidere med minoritetsbakgrunn. Flere har også lagt inn i ansettelsesreglementet at alle kvalifiserte søkere med etnisk minoritetsbakgrunn skal innkalles til intervju. Dette trengs, for vi lever ikke i et diskrimineringsfritt samfunn, viser en ny statlig undersøkelse: Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. Studien viser at personer med navn som høres pakistansk ut, hadde halvparten så stor sjanse som andre til å bli innkalt til jobbintervju. Men også tjenestetilbudet skal være likeverdig for alle brukere, noe som stiller det offentlige overfor nye utfordringer. Integreringsog mangfoldsdirektoratet lister opp følgende oppgaver: 4 INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24