grAvsTeIn: noen muslimer benytter ikke gravstein i det hele tatt, andre har steiner slik vi har, med navn og tekst. Andre velger en stein av denne typen, som står på den muslimske delen av Holt gravplass i kongsvinger. 6 temahefte-24