Ny gravferDsLOv annen ting er om vi skal åpne for begravelser på lørdager, som hittil er den eneste dagen kirketjeneren har helt fri. Slike ting kan vi snakke om på et sånt møte, sier Ole Erik Lindalen, som lover å stille seg åpen og lyttende. Verken kirkevergen eller kirketjeneren har hørt en eneste kritisk røst omkring den nye muslimske gravplassen i Kongsvinger. – De muslimske familiene som har gravlagt sine her, her vært veldig fornøyde. Vår oppgave som gravferdsmyndighet er å ta vare på alles ritualer. For eksempel har vi et nytt krematorium på Gjøvik hvor det er gjort mulig å bivåne innføringen i ovnen, etter ønske fra enkelte religioner. Vi prøver så langt vi kan å etterkomme folks ønsker, sier Lindalen. ØversT: en del av jobben med å forvalte en muslimsk gravplass er å ha nok spader og redskaper til pårørende. Muslimer dekker selv igjen graven til den døde. nedersT TIl vensTre: kirkeverge Ole erik lindalen, til venstre, og kirketjener sven erik skarateppen foran kongsvingers nye gravplass på Holt. bak skarateppen til høyre, står gravsteinene på den muslimske delen av gravplassen i en annen retning enn de andre, slik at den døde skal ha hodet mot gravsteinen, og ansiktet mot Mekka. TIl HØYre: ghulam Abbas i det muslimske begravelsesbyrået al-khidmat i Oslo forteller at stadig flere muslimer ønsker å bli begravd i norge, og ikke i opprinnelseslandet. Han er glad for at den nye loven gjør det lettere for muslimer og få en grav i nær familien i hjemkommunen. INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24