årets OppveKstKOmmuNe TrOsser kuldA: det er ikke bare fokus på norsk, kvensk og samisk i den samiske forvaltningskommunen kåfjord. På Manndalen skole behersker mange av elevene også tegnspråk. det kan være en utfordring når været er kaldt og vottene varme. sfO-leder Isabelle lyshaug er aktivt med i diskusjonene. et språklig liv En spontan tur på skøyteisen for å utnytte godværsdagen betyr lek og moro og språktrening. – Dette er spontant planlagt siden været var så bra, sier Isabelle Lyshaug, SFOleder på Manndalen skole i Kåfjord. På vannet er det yrende liv tross mange kuldegrader. De fleste barna fyker rundt på skøyter, men noen har tatt seg på land for å varme tær og fingre. Reinfellen er god å sette seg på ved bålet for å grille pølser og poppe popkorn. Egen samisk uteskole Lærer Toril Lyshaug har utviklet et eget undervisningsmateriale for uteskolen på Manndalen skole. – Det var problem med å finne denne type materiell på samisk, så jeg måtte lage noe selv. Meningen er at det skal ut til dem som vil ha det. Vi har holdt på i halvannet år og har 500–600 sider med ordbok, spill og plansjer. Men vi mangler en nettbasert løsning. Yrende språkliv – Vi bruker dagen som en språkdag. De som har samisk som morsmål, henvender seg til hverandre og læreren på samisk. De som behersker tegnspråk må ta av seg vottene når de kommuniserer med hverandre, og de som har norsk som morsmål, skal snakke norsk sammen. Skolen tilbyr også undervisning i russisk, finsk og tysk, så her er det et språklig liv, sier SFOleder på Manndalen skole, opprinnelig svensk. Lyshaug behersker også tegnspråk. Det begynte hun med da hun hørte om en elev som skulle begynne hos dem og som brukte det. 12 INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24