bevarer 22/7 egeT sAMIsk MATerIell: lærer Toril lyshaug har laget et eget opplegg for uteskolen. det skal ut til alle som vil ha det. Den årlige leirskolen – Nå er vi en gjeng elever og voksne som skal dra på kurs til Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve. Det skal ikke oppleves som vanskelig å kommunisere med vår hørselshemmede elev i 4. klasse. Er vi flere som bruker tegnspråk, blir det et helt naturlig språk. På starten av hvert skoleår reiser alle skolene i Kåfjord på leirskole. De tre skolene arrangerer også leirskole for alle barna på skolen. Da er foreldre og besteforeldre, tanter og onkler med. – Alle knyttes til hverandre, og dette er en god sosialiseringsoppstart på skoleåret. Det gjør noe med inkluderingen for resten av skoleåret. Vi veksler på å være ved fjorden, vidda og i skogen, forteller Lyshaug. Inviterer til fest Minst én gang i året inviterer Manndalen skole flyktningmottaket på fest. Ingredienser til mat kjøpes inn, og alle lager maten sammen. Leker fra mange land læres bort. – Før vi møter flyktningene, snakker vi med elevene på skolen om hvorfor de er her, hvorfor store barn ikke husker noen leker, fordi de kanskje aldri har fått leke. Og vi viser på kartet hvor de kommer fra, sier Lyshaug. PÅ flere sPrÅk: snøballkasting hører med på en utedag. det kan gjøres på mange språk og av alle. INKLuDERENDE VELFERD 13 temahefte-24