ber om konsoller og spill og sjekker listene ofte for ikke å miste timen sin. De ivrigste prøver seg med ekstra gode forklaringer for å få sitte litt ekstra. Nøye førte lister sikrer at alle får tilgang på pc, playstation og xbox. Har du spilt en time på xbox, er det ikke mulig å fortsette. – Vi er strenge. Banning, mobbing, ufin oppførsel og slåssing er ikke lov. Utestengelse i en viss tid er vår strengeste straff. Da Raymond startet på biblioteket, hadde noen ungdomsgjenger fått fotfeste. Han jobbet mye med å få bukt med dette. Etter en periode med mange utestengelser kom ro og orden tilbake til biblioteket og også de voksne lånerne. Ungdommene sluttet heller ikke å komme, men de oppførte seg annerledes. – Klubben har alltid vært et kult tilbud, og det har aldri vært tøft å bli kastet ut herfra. Følelse av trygghet Smith jobber sammen med Lene Hovi som også er ungdomsarbeider. Hun er én dag i uka på bibliotek filialen på Fjell og resten av tiden på hovedbiblioteket i Drammen. – Jeg, som jobber på hovedbiblioteket, merker at det er ferdig kultiverte biblioteksbrukere som kommer fra Fjell. De kan oppføre seg, ler Hovi. Bibliotek er ikke bare bøker lenger. De har eventyrstunder og barnehagebesøk også, men på Fjell har de satset mye på gruppen fra siste året i barnehagen til 16 år. – For oss som jobber her, er det viktig å gi barna en tidlig følelse av trygghet uansett alder og kjønn, sier Hovi. Jentene gjør gjerne lekser først. Det er en viss overvekt av gutter. Likevel synes ungdomsarbeiderne at de har klart å lage en likeverdig arena hvor jentene ikke er redde for at guttene skal stå bak og kommentere måten de spiller på. Velger sosiale spill – Vi aktiviserer dem ikke, men vi ønsker dem velkomne. Og vi er voksne de kan prate med, sier Hovi. Barna velger helst spill som krever noen å spille mot. I tillegg arrangerer Klubben sjakkturneringer, spiller «Jakten på den forsvunne diamant» og «Fire på rad». – Dessuten lager vi juleog påskepynt, og halloweenmasker. Hovi og Smith sier at barna er veldig rause med hverandre. Kommer det nye barn inn, er det alltid noen som tar kontakt og vil spille med dem. Det er til enhver tid tilsig av nye brukere. – Det er en bonus at nesten alle brukerne våre også er lånere på biblioteket. De løper fram og tilbake mellom biblioteket og Klubben med filmer og bøker. Biblioteket er blitt et populært sted å henge. bIblIOTeksbArn: I fjell bydel er biblioteket et kult sted å være. ungdomsarbeiderne raymond smith og lene Hovi lager et trygt sted for barna. INKLuDERENDE VELFERD 15 temahefte-24