fLerKuLtureLt barNeverN barna lager sitt eget bibliotek Minoritetsbarna ved Bjørndal skole i Oslo lager sine egne bøker om landet de stammer fra. Medelevene kan låne de unike bøkene på sMÅ skrIbenTer: bibliotekar Jorun gulbrandsen har hjulpet numan (til v.) og seder med å lage bok om Pakistan og Tyrkia. skolebiblioteket. Tekst: vegArd velle Foto: erIk M. sundT Skolebiblioteket på Bjørndal skole er hyggelig, nesten hjemmetrivelig. I taket henger en prismekrone. I hyllene langs veggene står billedbøker oppstilt med forsiden ut for å friste til lesing. Ved siden av hyllene står stoler og benker barna kan sitte på, og på gulvet ligger tepper. I den bakerste enden av biblioteket er en hel vegg dekket av barnebøker på ulike språk. Der er også bokkinoen, et lerret hvor bibliotekar Jorun Gulbrandsen viser bilder fra bøkene samtidig som hun leser høyt. Akkurat nå er det Rødhatten og ulven barna fryder seg over. – Jeg ønsker å vise at det er fint med andre språk. Ikke alle kan lese på foreldrenes språk, men de kan ofte snakke det. Så låner de en bok eller flere på norsk og en på foreldrenes språk, som foreldrene kan lese høyt for dem. Ingen barnebøker fra hjemlandet I en av hyllene ligger bøker som barna har laget selv, fra Tunisia, Egypt, Marokko, Pakistan, Sri Lanka, Makedonia og Tyrkia. – Den første boka vi laget handlet om Tunisia. Bakgrunnen var at en elev, Oussama, spurte om skolebiblioteket hadde en bok om landet hans, noe vi ikke hadde. Da oppsøkte jeg bokhandlere, antikvariater og reisebyråer for å lete, men fant ingen bøker om Tunisia som passet for barn. Det eneste jeg fant var bøker om barer og hoteller. Da besluttet Gulbrandsen at de fikk lage boka selv. Hun spurte Oussama om hva han gjorde når han var i Tunisia? Hvor bodde han? Hva lekte han? Hvem var han sammen med? Oussama fortalte og fortalte. Og sammen laget < INKLuDERENDE VELFERD 21 temahefte-24