rekordhøye utlån I 2010 lånte skolebiblioteket på Bjørndal skole ut 40 bøker per elev, langt flere enn de fleste andre steder. – Jeg tror det høye utlånet skyldes at hver klasse har Alle får hjelp sin faste time, tre kvarter i uka, og kommer sammen Skolebibliotekarene har lært underveis. Det første med læreren sin. Det betyr stor tilgjengelighet og året kom elevene når lærerne sendte noen om høy kvalitet på veiledningen vi gir til den enkelte, gangen. Da kunne det være 50 elever på biblioteket i sier bibliotekar Jorun Gulbrandsen. enkelte timer, og 12 i andre. De elevene som maste Det er biblioteksystemet Micromarc som registrerer mest eller var mest interessert, kom oftest. Noen kom bibliotekets aktiviteter (se egen oversikt over utlånsaldri. Etter hvert laget skolebiblioteket et fastere statistikken i fylkene). opplegg der hver klasse fikk sin faste tid hver uke. Reglene er at barn fra 1. klasse kan låne én bok, 2. Finner boka for akkurat deg klasse to bøker, 3. klasse tre bøker, 4. klasse og oppover I tillegg til bibliotekar Gulbrandsen og læreren, sitter fire bøker om gangen. Men hvis de har nytte av bøker det også en person i skranken. Til sammen er de én på andre språk, kan de legge på også en slik bok. og en halv ansatt på biblioteket. Det betyr at en lærer – Det er ganske mange barn som låner bøker på og en bibliotekar veileder barna, og at en tredje andre språk. De små barna låner for at mor eller far person følger opp utlån og innlevering i skranken. skal lese for dem. – Læreren og jeg samarbeider om å hjelpe hver enkelt elev med å finne den riktige boka. Vi prøver i Nye bøker pirrer leselysten hvert fall. Elevene må lese mange hundre bøker for å – Vi kjøper såpass mange nye bøker at elevene ser bli gode, og da må vi forsøke å holde motivasjonen noe nytt innimellom som de gleder seg over. oppe. Det betyr gjerne å finne en bok som er lettlest Bokkinoen bidrar også til økt motivasjon og nok, men samtidig interessant for personen i den og interesse for ulike typer bøker, tror Gulbrandsen. den alderen. Lett nok er nøkkelord. Det er kanskje 10–12 elever i hver klasse som trenger hjelp til å finne en bok som passer. lÅnebØker: lærer karoline Henriksen hjelper med å finne bøker på biblioteket som egner seg for lina og Helene. utlån for grunnskolebiblioteker (snitt per elev i 2010) Vest-Agder 17,0 Akershus 17,0 Aust-Agder 16,9 Østfold 15,7 Rogaland 15,2 Hordaland 15,0 Oslo 14,7 Hedmark 14,4 Sør-Trøndelag 13,7 Vestfold 13,0 Oppland 12,9 Buskerud 12,3 Finnmark 12,3 Troms 11,6 Sogn og Fjordane 10,9 Telemark 9,8 Nordland 9,5 Nord-Trøndelag 9,4 Møre og Romsdal 8,9 INKLuDERENDE VELFERD 23 temahefte-24