Tips til et mangfoldig skolemiljø • Vær nysgjerrig og åpen. Vær modig nok til å se utover det som er din egen forståelsesramme • God integrering bunner i en ledelsesforankring • Ikke vær fortolkende eller nedlatende. Du vet ingenting annet enn det du vet om deg selv • Ha en klar og innarbeidet visjon som engasjerer • Vær stolte av skolen • Alt handler om innstilling Tips til et mangfoldig skolemiljø • Vær nysgjerrig og åpen. Vær modig nok til å se utover det som er din egen forståelsesramme • God integrering bunner i en ledelsesforankring • Ikke vær fortolkende eller nedlatende. Du vet ingenting annet enn det du vet om deg selv • Ha en klar og innarbeidet visjon som engasjerer • Vær stolte av skolen • Alt handler om innstilling den flerkulturelle skolen er normal Hagaløkka skole er blant landets beste på inkludering av minoriteter. Spesielt legger de vekt på kommunikasjon med foreldrene. vinner av beNjamINprIseN i 2010 HagaLøKKa sKOLe Tekst: MArTIne grYMYr Foto: erIk M. sundT Verden i miniatyr. Slik omtaler de seg, de 290 elevene og 50 ansatte på Hagaløkka skole i Asker. De siste 10–12 årene har andelen minoritetsspråklige elever ved Hagaløkka vokst. Nå teller de omkring 55 prosent. Vant pris mot rasisme I begynnelsen av fjoråret mottok skolen Benjaminprisen for sitt mangeårige arbeid mot rasisme og for inkludering. – Det var et fantastisk omdømmeløft og en voldsom anerkjennelse av oss som jobber her og av elevene, sier undervisningsinspektør Heidi Holter. Hvert år markerer skolen FNdagen, med over 30 flagg i flaggborgen. Like mange flagg som antallet nasjonaliteter skolen huser. Hagaløkka har Asker kommunes velkomstgruppe for barn som kommer fra et annet land og ikke kan norsk. Barna får de et års intens norskopplæring, før de finner skoleplasser i sin egen skolekrets. I hvert fall de fleste av dem. Tett kontakt med foreldrene – Folk er stolte over å jobbe her. Slik har det ikke alltid vært, sier kollega Zweidorff. Han nevner kulturforskjeller, ulike syn på barneoppdragelse og barnets plass i familien som noen av de største utfordringene for den flerkulturelle skolen. Det setter høye krav til kommunikasjon. Skolen etablerer gjerne kontakt med familien før barnet begynner, og gir tett oppfølging gjennom hele skolegangen. Noen krever mer enn andre, og det er de ansatte forberedt på. – Du kan ikke bare sende hjem en rapport til alle. Noen foreldre kan ikke lese, og da må du ta den ekstra telefonen. Vi må være sikre på at alle har forstått, forklarer undervisningsinspektør Trond Zweidorff. Etnisk balanse – Noen søker seg hit, men vi kan ikke ta imot alle. Vi må passe på å opprettholde en balanse, både når det gjelder språk, etnisitet og sosioøkonomisk, forklarer Holter, og får støtte fra kollegaen. INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24