INKLuDerINg I sKOLeN – Derfor prøver vi å signalisere til politikerne at de bør se litt på boligstrukturen i Asker. Det er vår skolekrets folk flest har råd til å bo, men det er ikke ønskelig at Hagaløkka skal ha 80–90 prosent minoritetsspråklige elever. Vi må sørge for å beholde gode språkmodeller, forklarer Zweidorff. Antirasisme – Alle skoler har en mobbeplan. Vi jobber aktivt mot rasisme og diskriminering, sier Bjørn Erik Sørensen, rektor ved Hagaløkka skole. AnTIrAsIsTIsk PrIs: benjaminprisen var en voldsom anerkjennelse, mener undervisningsinspektørene Heidi Holter og Trond Zweidorff. Han har jobbet ved skolen siden 1978, og vært rektor siden 1997. Årene har brakt med seg en formidabel forandring, men skolen har holdt stø kurs hele veien. – Hagaløkka er en skole med en sterk antirasistisk orientering. Den flerkulturelle hverdagen er normalen. Den er kommet for å bli. Vi er en norsk skole i Norge, som ønsker å ivareta norsk kultur. Samtidig vil alle lærere, assistenter og andre ansatte på skolen ivareta det flerkulturelle aspektet i alle situasjoner, forklarer Sørensen. MInOrITeTer: litt over halvparten av elevene ved Hageløkka skole har minoritetsbakgrunn. Her med benjaminprisen. Hagaløkka skole • 290 elever og 50 ansatte • Er den skolen i Asker med høyest andel minoritetsspråklige elever • Rundt 55 prosent av elevene er minoritetsspråklige, og har bakgrunn fra over 30 forskjellige land • Har velkomstklasse for alle nyankomne minoritetsspråklige elever i kommunen benjaminprisen • En antirasistisk pris, som ble opprettet etter drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen i 2001 • Ble delt ut første gang i 2002, og deles ut hvert år på den internasjonale Holocaustdagen 27. januar • Deles ut til skoler som arbeider aktivt mot diskriminering og rasisme • Prisen er på 100.000 kroner og en miniatyr av bysten av Benjamin, som står på Holmlia • Juryen består av blant andre Benjamins mor, Marit Hermansen og representanter fra utdanningsdirektoratet, Sametinget, Antirasistisk senter og Elevorganisasjonen INKLuDERENDE VELFERD 25 temahefte-24