fLerKuLtureLt NærmILjø Inkluderingsministeren En ganske liten bydel i en ganske liten by har like greit flesket til med sin egen ministerstilling. Tekst: gurO kulseT MerAkerÅs Foto: Ole MOrTen MelgÅrd 26 INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24