guttegruppe får særoppfølging – Gjennom arbeidet i ungdomsmiljøet på Kolstad har Erlend Meder sett behovet som enkelte gutter har for gode, mannlige rollemodeller. – Guttene trenger noen de kan stole på og prate med. Noen som setter klare grenser og som hjelper dem litt med å se hvordan livet egentlig henger sammen, sier Meder. I samarbeid med ungdomsskolen velger Boxåpner ut noen gutter som får tilbud om å være med i en såkalt guttegruppe. En formiddag i uka samles gruppa på seks til åtte ungdommer. De spiser sammen og freser fra seg med fysisk aktivitet. Før de prater. Målet er at de skal bli i stand til å finne nøkkelen som gjør at de slipper inn fellesskapet. Grunnleggende brikker – Vi bruker mye tid på å prate om valg. Det er et mål at de skal innse at alle valg har konsekvenser – positive eller negative. Vi har også hatt et samarbeid med Trondheim Kretsfengsel i denne sammenheng. Ikke som skremselspropaganda, men for å øke konsekvensforståelsen deres. Effekten har vært større enn vi kunne drømme om. Guttene har blitt mye mer reflekterte, og det er helt slutt på stjeling og annet tull. De lærer å åpne seg og greier å kommunisere med dem rundt seg. De har fått på plass en del grunnleggende brikker, som å legge seg om kvelden, slik at de står opp og rekker skolen, spise frokost og vite hva som er greit å si blant jevnaldrende, men ikke til voksne. Suksess Vi føler at vi lykkes med å inkludere disse guttene tilbake til det velfungerende ungdomsmiljøet – både de etnisk norske og de minoritetsspråklige, påpeker Meder. Guttegruppa møtes over ti uker. Ministeren er i gang med sin fjerde gruppe, som han følger opp på flest mulige arenaer – på gruppetreff, på trening, på skolen og hjemme. Deltakerne kommer fra ulike kulturer, uten at det påvirker opplegget noe særlig. sAMHOld: kolstad er landets mest mangfoldige bydel nord for groruddalen. Inkluderingsminister erlend Meder og hans kolleger jobber for at kulturmangfoldet skal skape varme og samhold blant ungdom i nærområdet. INKLuDERENDE VELFERD 29 temahefte-24