mINOrItetsfOreLDre foreldre hjelper foreldre Esme Tahtaci sitter i styret for Mir Trondheim. Mir står for Multikulturelt initiativ-og ressursnettverk, og er en frivillig organisasjon for multikulturelle foreldre. Mir handler om å se foreldrene som en ressurs for elevenes opplæring i skolen. – Vi startet for tre år siden, og det første året fikk vi har vi fått inn et ønske om matematikkkveld, slik at gjort masse. Vi arrangerte temakvelder, for eksempel foreldrene kan følge bedre med på hva barna lærer. en med norsk datakurs, og en om hvordan selvangivelsen skal fylles ut. Da inviterte vi folk fra skatteHåper på flere kontoret for å hjelpe til. Etter den entusiastiske starten med en driftig leder – I fjor hadde vi en kveld om hvordan foreldrene kan som måtte trekke seg fordi tida ikke strakk til, har forberede seg på overgangen mellom barneog ungMir i Trondheim erfart det som så mange andre har domsskole,oghvordanungdommeneforandrerseg.Nå gjort før dem: Foreldre er travle mennesker. Ungene INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24