InvITerer flere: – skriv for all del at vi gjerne vil ha med oss flere multikulturelle foreldre, sier esme Tahtaci. kOnTAkT: lærer Merete lebesby og Jonas Hammerfjell Hoset studerer tegningen til en av de andre elevene. saupstad i et nøtteskall Saupstad i et nøtteskall • 235 elever, 30 forskjellige språk. • Vel 60 prosent tospråklige elever, halvparten av disse igjen har kurdiske røtter. • En av tre mottaksskoler for barnetrinnet i Trondheim. Det betyr at skolen tar imot en liten gruppe nyankomne inn- vandrer-, flyktning- og asylsøkerbarn. • Personalansvarlig for 20 tospråklige lærere som arbeider helt eller delvis ved andre skoler. skal følges opp i forhold til skole og fritidsaktiviteter, og det er ingen spøk å få mobilisert til enda en aktivitet. – Det betyr slett ikke at vi har gitt opp. Vi har et styre med fire medlemmer som har barna våre på Saupstad og Kolstad skole. Skriv for all del at vi er åpne for alle multikulturelle foreldre som vil være med, uansett hvor i Trondheim de bor. Norske foreldre er også velkomne hvis de har en innvandrerpartner eller ektefelle, understreker Tahtaci, som representerer Mir i brukerrådet på Saupstad skole. Mir er etablert i Trondheim, Oslo, Bergen, Tønsberg, Fredrikstad, Ringerike, Nedre Romerike og Bodø. INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24