fagLIg INNspILL unge ArTIsTer: Tøyen kulturskole under fagforbundets landsmøte i 2009 (illustrasjonsfoto). Internasjonal kultur til folket Du har kanskje ikke hørt om TrAP før? «Du store verden» er kanskje Trygve natvig, avdelingsleder for seksjon kirke, kultur og oppvekst i fagforbundet mer kjent. Et uformelt nettverk stod i 1998 bak Du store verden! En flerkulturell stormønstring. Det ble så vellykket at nettverket har utviklet seg til en medlemsorganisasjon med et omfattende kontaktnett blant arrangører og artister i Norge, Norden, Europa og internasjonalt med støtte fra blant annet Norsk Kulturråd. Transnational Arts Production (TrAP) driver transnasjonal kunstproduksjon innen flere disipliner, og arbeider for å fremme mangfoldet i norsk kunstog kulturliv. I dette ligger også et omfattende informasjonsarbeid om kultur i landene de til enhver tid samarbeider med. Sist høst hadde de for eksempel Palestinaprosjekter med fokus på både litteratur og musikk i en hel uke. TrAP samarbeider med kunstnere fra land hvor kunstnerne ofte har dårligere kår på grunn av økonomiske og/eller politiske forhold. TrAP ønsker å bidra i norsk kulturpolitikk med et utvidet syn på kultur som samfunnsbyggende og verdiskapende aktivitet. Medlemmene i TrAP favner bredt; fra Norsk Folkehjelp til flere fylkeskommuner, kommuner, samt flere kunstog kulturinstitusjoner. Det er godt INKLuDERENDE VELFERD samsvar mellom det Fagforbundet står for med solidaritetsarbeid og arbeid for kulturelt mangfold og TrAPs virksomhet. Derfor har Fagforbundet nå vedtatt å bli medlem av nettverket og ser fram til et samarbeid som kan komme begge parter til gode. Det vil gi Fagforbundet tilgang på mangfoldig og internasjonal kultur til arrangementer, og vi kan kanskje bli en ekstra scene for artister som er med i de ulike prosjektene i regi av TrAP. Norsk Kulturhusnettverk er også med i TrAP og bidrar til at ulike produksjoner får et stort nedslagsfelt over hele landet I februar er TrAP involvert i flere store arrangementer, blant annet Oslo Palestine Film Festival. Under By:larm bidrar TrAP til Busi Ncube fra Zimbabwe. Litt senere i februar er TrAP med på en turné med norsk kvedekunst og bulgarsk vokalkraft (Unni Løvlid & Eva Quartet). Det blir konserter i Nordfjordeid, Dokkhuset og i Oslo. TrAP har også ansvar for et nordisk seminar om «kultur og demokrati» våren 2012. Høsten 2012 arbeides det med et nytt Palestinaprosjekt, denne gang et konsertverk for framføring på Operaen. Mer info her: www.trap.no temahefte-24