INNHOLD < 4-5 Lederartikkel < 6-9 Musikalsk medisin < 10-13 Brukere spør brukere < 14-15 Intervju: – Lytt til pasientene < 16-17 Kommentar: Hva vil Bufetat med miljøarbeiderne? < 18-19 Kommentar: Voksne i barnevernet < 20-23 Tryggere dager for Barbo < 24-27 Dilemmaer hører hverdagen til < 28-31 Gode resultater av medleverturnus < 32-34 Nærmest hjertet er pasienten < 35 Omtaler 6-9 20-23 24-27 LJØMERKEM T Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Karin Svendsen, Ingvill Bryn Rambøl, Inger Marie Grini, Silje Midttun, Silje Katrine Robinson, Martine Grymyr, Marius I Nyheim Kristoffersen, Erik M. Sundt, Børre Svendsen, Kine Sørenes, Kjetil Alsvik. Illustrasjoner: Lena Ásgeirsdóttir. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 4. mai 2012. 241 393 Trykksak Last ned dette, og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no 3 temahefte-25