LeDer kIRsTI knuDsEn ansvarlig redaktør Rett person på rett plass Rett person på rett plass er en forutsetning for et godt miljøarbeid, enten det skjer i barnevernsboligen, på rusinstitusjonen, på sykehjemmet, innenfor psykisk helse eller blant personer med utviklingshemming. Miljøarbeid er ikke en teknisk tjeneste der yrkesutøveren kan slå av og på tjenestene. Tvert imot handler det om mennesker som bryr seg, som viser varme og kjærlighet. Som er til stede, som lytter, ser og tør å gi av seg selv. Er dette noe alle kan gjøre? Nei, også godt miljøarbeid forutsetter kompetanse, utdanning og videreutdanning. I barnevernet er det for tiden en diskusjon om hjelperne må ha høyskole speilbilde på variasjonen av mennesketyper de unge vil støte på ellers i livet. De unge ønsker ikke at deres univers av livsassistenter skal bestå av hvite, medfølende, skoleflinke personer med middelklasseverdier, som anser seg som eksperter bare fordi de har tatt tre års høyere utdanning. Kompetanse kan være så mangt, og miljøarbeid er et praksisnært håndverk. Å forkaste fagpersoner som har realkompetanse gjennom flere års virke i arbeidslivet, eller ansatte med lav formell grunnkompetanse, men med kanskje opptil flere kurs og videreutdanninger, er ikke bare dumt, men respektløst. med livserfaring og toleranse. De føler seg tryggere når de har mennesker rundt seg som har ulik bakgrunn og som kjenner livet fra dets ulike sider. Miljøarbeiderne bør gjerne selv ha kjent på vanskeligheter og utfordringer i livet. Og de bør komme med ulike tanker, tradisjoner og religioner, og forsøke å være et utdannelse eller ikke. MiljøarbeiderneDet er ikke sykehussjefene, økonoSvaret kommer fra de unge selv. I mene og konsulentene som utfører børgjerneselv kjerneoppgavene innenfor offentlig vernsproffene, 200 barnevernsbarn hakjentpåvanskeligheteromsorg og som omsorgsvesenet i alle i alderen 1419 år. De vil ha hjelpere ogutfordringerilivet. dets ulike grener er organisert for å Stortingsmelding 1, laget av Barne utføre. Dem er det nettopp miljø arbeiderne som gjør. Miljøarbeiderne tilrettelegger hverdagene slik at brukerne kan mestre livets små og store utfordringer på en best mulig måte. De som klarer å gjøre denne jobben i år etter år, har noe spesielt! Og de fortjener respekt og verdsettelse i form av god lønn og høyere status. MILjøARBEID 5 temahefte-25