FILMER sTELLER: Raj Gupta filmer stellesituasjonen. Interessen for metoden er stor, og Gupta er veileder for ti Marte Meopraktikanter. MusIkkAnsVARLIG: spesialrådgiver Helga Lorentzen startet musikkprosjektet ved Bergen Røde kors sykehjemfor 11 år siden. Lorentzen så hvordan musikken virket, fikk hun overlege Audun Myskja med på laget. Ambisjonen var å utvikle musikk som miljøbehandling innenfor demensomsorgen gjennom systematisk og bevisst bruk. – Det er lett å nedprioritere miljøterapeutiske tiltak i en travel hverdag. Derfor skriver vi rett og slett ut musikktiltak som miljøbehandling til våre pasienter, forklarer Lorentzen. Musikktiltakene er nøyaktig beskrevet i pasientens journal for å sikre at alle pleiere utfører tiltakene i samme situasjoner og på samme måte. Dersom Arne skal ha Mozart til tannpussen er det like viktig som hjertemedisinen. Når nye pasienter kommer til avdelingen, blir deres musikksmak kartlagt ved hjelp av en systematisk gjennomgang av ulike musikkategorier som er samlet på en preferansecd. Det blir også gjennomført samtaler med de pårørende. Dans i stua Siden 2005 har BRKS slått sammen musikkprosjektet og Marte Meometoden for å videreutvikle den individuelle musikkterapien. Dette er et helt unikt prosjekt som stadig lokker fagfolk både fra innog utland på studiebesøk, og overlege Myskja har nylig avsluttet sitt doktorgradsarbeid på prosjektet. – Den tunge jobben med å utvikle et verktøy som letter det daglige stell i demensomsorgen, har vi nå gjort. Å iverksette metoden andre steder i landet er både enkelt og billig. Vi får stadig forespørsler om å utvikle et undervisningsopplegg, men det krever dessverre prosjektmidler som vi ikke har i dag, sier Lorentzen. Dansegulvet er fullt. Musikkomsorger Fredrik Elholm og gitaren hans er omkranset av en liten kvinnelig fanskare som flørter med blikket og dulter ham kjekt i siden. Hans arbeidsbeskrivelse er å flørte tilbake. Det er felles musikkstund på BRKS, og ingen av de ansatte benytter anledningen til å stikke seg bort med en kaffekopp og dagens BT. De byr opp til dans, alle som én. – Nesten daglig opplever jeg at eldre som ikke lenger er i stand til å kommunisere, livner opp og kan hele sangtekster. Det er fantastisk å se hvor stolte de blir, og hvordan det plutselig oppstår kommunikasjon rundt sangene fordi de trigger minner, forteller Elholm, som driver eget firma som musikkomsorger på femte året. Ingen på sovemedisin Etter at BRKS satte i gang det spesielle prosjektet som kombinerer Marte Meo og musikkterapi, har medisinbruken på demensavdelingen gått drastisk ned. I dag bruker ingen av de 25 pasientene sovemedisiner eller beroligende midler. – Vi har også opplevd at pasienter har sluttet med hjertemedisin, forteller Gupta. – Musikk kan virke beroligende og skaper trygghet hos pasientene, og den tar oppmerksomheten bort fra smerter, forklarer Helga Lorentzen. Prosjektet ble møtt med skepsis fra de ansatte i starten. Skulle de synge og filmes på jobb? De syntes det var ubehagelig, og var redde for å bli hengt ut og kritisert. Nå er videokameraet en naturlig del av arbeidsdagen. Pasientenes situasjon endrer seg hele tiden; det er derfor et kontinuerlig arbeid. – Det er gøy at vi hele tiden er i utvikling og må tenke nytt. Det har gjort jobbhverdagen mer spennende, forteller sykepleier Shakuntala Gupta. «Ada» er nå mye roligere gjennom hele dagen på grunn av musikkstunden og den myke starten på dagen. Det gjelder ikke bare henne. – Vaktene våre er helt forandret. Det koker ikke på avdelingen lenger. Alt handler om å være i forkant. Den lille ekstra innsatsen vi legger inn ved morgenstellet eller før leggetid hos «Ada» og de andre pasientene, gir stor gevinst i form av nattero og mindre utagering om dagen, forteller hjelpepleier Tabassum Qureshi. MILjøARBEID temahefte-25