BruKerMeDvIrKNINg BRukERunDERsØkELsE: Cecilie Dahl er en av de to utvikingshemmede som har fått opplæring i å utføre brukerundersøkelser. Her svarer Lars-Harald Wangen på spørsmål. Brukere spør brukere I Bærum sitter brukerne på begge sider av bordet når tilbudet til utviklingshemmede skal evalueres. Målet er at de skal bestemme mest mulig over sin egen situasjon. Tekst: INGVILL BRyN RAMBøL Foto: INGER MARIE GRINI MILjøARBEID temahefte-25