BruKerMeDvIrKNINg – Hvem bestemmer hvis en venn eller kjæreste skal overnatte hos deg? spør Cecilie Dahl. – Det bestemmer jeg selv, svarer JohnHarald Wangen. Både hun som spør og han som svarer er utviklingshemmet. De er selv brukere av tjenestene det spørres om, selv eksperter på sin egen situasjon. At brukere av kommunale tjenester blir spurt om hva de synes om kvaliteten på tjenestene de mottar, er ikke uvanlig. Men når det gjelder tilbudet til personer med utviklingshemming, har det ikke vært vanlig å stille spørsmålene direkte til brukerne selv. Hvis noen har blitt spurt, har det som regel vært de pårørende eller de ansatte. I prosjektet «Bruker spør bruker» har Bærum kommune gått enda lenger og gitt brukerne rolle som intervjuere i undersøkelsen. –Vi skulle egentlig bare lage en brukerundersøkelse, men har funnet ut at vi sitter igjen med et helt system for kvalitetssikring, sier faglig rådgiver LarsOve Nordnes. – Når brukerne er med i arbeidet med å forberede undersøkelsen og å drøfte resultatene i etterkant, får de en følelse av å bli myndiggjort. De får innsikt i hvilke rettigheter de har, de tør å ta opp ting til diskusjon, og de vet at de blir hørt. Idé fra Østerrike Prosjektet som har fått navnet «Bruker spør bruker», kom til da Norsk Forbund for Utviklingshemmede sommeren 2008 spurte om Bærum kommune ville være med og utvikle en ny type brukerundersøkelse. Prosjektet er støttet av EU og laget etter modell fra Østerrike, der brukermedvirkning blant utviklingshemmede har en langt sterkere tradisjon enn i Norge. Fire brukerrepresentanter fikk være med på studietur til Østerrike og snakke med dem som har stått bak undersøkelsen der. Her hjemme har de, sammen med miljøterapeuter og tilretteleggere, utformet spørsmålene og gjennomført undersøkelsen. Rapporten ble lagt fram i februar i år. Cecilie Dahl er en av to intervjuere i prosjektet, og hun synes det har vært både spennende og lærerikt å være med. – Det var veldig interessant å snakke med de andre brukerne og høre hva de svarte, sier 38åringen, som til daglig jobber med å lage julehjerter og grytelapper på Bærum arbeidssenter. Arbeidet med brukerundersøkelsen var mye morsommere, mener hun. – Jeg ble veldig godt mottatt av de andre brukerne, og har fått høre etterpå at jeg gjorde en god jobb, sier hun stolt. Fornøyde brukere Spørsmålene i brukerundersøkelsen er nøye valgt ut av brukerne og miljøterapeutene i fellesskap. De handler om selvbestemmelse, trygghet og trivsel. 54 voksne utviklingshemmede i tre ulike kommunale eller private bofellesskap i Bærum ble spurt. Resultatene viser at rundt nitti prosent av brukerne opplever at de selv bestemmer over sitt privatliv – enten alene eller med hjelp fra andre. Like mange er fornøyd med hvordan avgjørelser som angår dem selv blir tatt. – Vi ble nok litt overrasket over at så mange av brukerne faktisk ønsker å ha noen å rådføre seg med < PRosJEkTLEDER: Larsove nordnes er faglig rådgiver i pleie- og omsorgsavdelingen i Bærum kommune og har hatt ansvaret for prosjektet «Bruker spør bruker». Defår innsiktihvilkerettigheterdehar, detøråtaopptingtildiskusjon, ogdevetatdeblirhørt. MILjøARBEID temahefte-25