BruKerMeDvIrKNINg «Brukerspørbruker » Bruker spør bruker er en brukerundersøkelse blant utviklingshemmede i Bærum kommune som involverer brukere i alle deler av arbeidet. Første undersøkelse ble gjennom- ført i perioden mai 2010 til juni 2011, og rapporten ble klar i februar 2012. Hensikten med prosjektet er at tjenesteyter, politikere og utviklings- hemmede skal samarbeide om å skape bedre trivsel i hverdagen og gode tilrette- lagte tjenester. Prosjektet er finansiert av Bærum kommune og utviklings- senter for hjemmetjenester i Akershus. BEsTEMMER sELV:I rådgivningsgruppa i Bærum kommune er Erik songstad, Cecilie Dahl og Renate Rød med på å forme beslutningene som gjelder deres egen hverdag. når det gjelder avgjørelser i privatlivet sitt, sier Nordnes. – Vi har hatt så stort fokus på selvbestemmelse i vårt arbeid med denne gruppa, at vi kanskje har sett litt bort fra at det kan føles trygt for mange av dem å få hjelp til å ta avgjørelser om slike ting som påkledning og pengebruk. Den største overraskelsen i undersøkelsen var likevel at så mange føler seg mobbet. Over en tredel av brukerne svarte at de det siste året har blitt ertet eller mobbet slik at de ble triste og leie. – Når vi har presentert resultatene på brukerstedene i ettertid, har vi også opplevd at mange har historier å komme med som handler om mobbing. Det viser hvordan en slik undersøkelse bidrar til å få satt viktige spørsmål på dagsorden, sier Nordnes. Ærligere svar Arbeidet med undersøkelsen har også gjort brukerne mer bevisst på hvilke rettigheter de faktisk har. – En av dem som ble spurt, ble veldig provosert over spørsmålet om hvem som bestemmer når det gjelder overnattingsbesøk. Han hadde tatt for gitt at overnattingsbesøk ikke var lov. – Er det grunn til å tro at folk svarer mer ærlig på spørsmålene når det er brukerne selv som foretar intervjuene? – Forskerne som har jobbet med dette i Østerrike, mener at vi får fram mer kritikk når det er brukerne som spør, sier Nordnes. Erik Songstad, en av brukerne som har sittet i prosjektgruppa og som selv har blitt spurt i undersøkelsen, har sin egen måte å besvare spørsmålet på. Han skriver «personalet» på talemaskinen og viser hysjtegnet med fingeren foran munnen. Hvis det var personalet som hadde spurt, ville nok flere holdt munn, mener han. Permanent ordning Bærum kommune har vedtatt at «Bruker spør bruker» skal bli en permanent ordning. Målet er å etablere fire Navstøttede arbeidsplasser for utviklingshemmede som jobber med å gjennomføre brukerundersøkelser og som fungerer som en slags ressursgruppe for kommunen. – Hvis dette bare blir betraktet som en brukerundersøkelse der nitti prosent er fornøyd med situasjonen, har vi ikke oppnådd noe, sier LarsOve Nordnes. – Det må være et kontinuerlig arbeid der brukere og ansatte samarbeider om å gjøre tjenestene bedre. Nordnes ser for seg at Bærum kommune kan være modell for liknende brukerundersøkelser i resten av landet, og ser gjerne at hans egen prosjektgruppe blir en ressurs for andre kommuner som vil gjøre det samme. Cecilie Dahl bidrar mer enn gjerne. – Jeg vil gjerne intervjue folk i andre kommuner også, og kanskje være med og lære opp andre brukere til å bli intervjuere. 12 MILjøARBEID temahefte-25