BruKerMeDvIrKNINg EksPERTER I EGET LIV: «Ingenting om oss uten oss» er slagordet for Brukeren som ressurs brukerundersøkelsen i Bærum. Tove kjevik, Anne – At brukerne selv er med i gjennomføringen av brukerundersøkelsen, betyr alt, sier Marianne L. Hansen. Hun er en av miljøterapeutene som var med i prosjektgruppa for «Bruker spør bruker». – Hvis vi ansatte hadde stilt spørsmålene, ville ikke svarene hatt på langt nær så stor verdi. Nå fikk de snakke med noen de kjente, noen de stolte på, som var en av dem. Marianne L. Hansen jobber på arbeidslaget Gjettum, der brukermedvirkning har stått høyt oppe på agendaen i mange år. Under slagordet «Jeg bestemmer selv» har de arbeidet bevisst med å la brukerne selv bestemme hvordan de vil ha det inne i leilighetene sine, om de vil spise felles måltider og hva slags hjelp de vil ha. – Det er viktig at vi miljøterapeuter er tilgjengelige hvis de trenger oss, men vi må også gi dem rom til å bestemme selv. Det å ha en meningsfull fritid, har for eksempel vært en regel i mange boliger. Men hvem bestemmer hva som er en meningsfull fritid? Skal ikke voksne mennesker få bestemme selv om de vil trene, spille musikk eller se på tv om kvelden? Mange steder blir ikke utviklingshemmede behandlet som voksne mennesker som er i stand til å ta egne valg, mener Hansen. Hun håper at «Bruker spør bruker» kan være med på å endre holdninger i arbeidet med utviklingshemmede. – Undersøkelsen viser at vi er kommet et godt stykke på vei, men at det fortsatt er mye vi kan jobbe med å forbedre. Svarene viser jo at brukerne i stor grad er i stand til å ta egne valg, selv om de noen ganger ønsker å få råd fra andre, sier Hansen. Selv tror hun arbeidet med prosjektet har gjort henne enda mer bevisst på hvilken ressurs brukerne selv er. – Gjennom prosjektet har jeg fått se brukerne i en helt annen sammenheng enn jeg er vant til. Det er fantastisk å se hva de klarer å utrette når de får tildelt en annen rolle enn de vanligvis har, sier hun. Marie Berg, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl, Erik songstad og Renate Rød vil være eksperter i eget liv. MILjøARBEID 13 temahefte-25