- Lytt til pasientene Hvis helsearbeidere skal lykkes, må de avgi makt. Psykiater Trond F. Aarre tror psykiatrien bør lytte mer til pasientene og samhandle mer med andre tjenester. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: HELSE FøRDE 14 MILjøARBEID temahefte-25