verNepLeIeIeLDreOMSOrgeN konGEBEsØk: – Jeg har en drøm om å få besøk av kongen på hundreårsdagen min. Da skal vi pynte til fest, siri, sier Barbo Hage til vernepleier siri Gulbrandsen. (Alle foto: Bjørn kvaal) Tryggere dager for Barbo Praten er lett og munter når vernepleier Siri Gulbrandsen slår seg ned på rommet til Barbo Hage (96). – Siri er ei god dame, sier Hage, som har demenssykdom. Tekst og foto: BjøRN KVAAL 20 MILjøARBEID temahefte-25