verNepLeIeIeLDreOMSOrgeN Siri Gulbrandsen holder i armen til Barbo Hage, det stråler i begges øyne. Til tross for Hages demenssykdom, har de et varmt og tillitsfullt forhold. Se bak fasaden – Tenk på alle turene du har hatt, både i oppveksten din i Hallingdal og da du dro til Kanariøyene og bodde i telt, sier Gulbrandsen. Hun er vernepleier, og ble ansatt som fagansvarlig for avdeling B ved Gartnerhagen boog servicesener på Lillehammer for seks år siden. Her bor det i dag 16 eldre kvinner og menn, alle med demenssykdom. Gulbrandsen er opptatt av å kjenne hver enkelt beboer, enten det er bakgrunnen og interessene deres eller hva slags somatiske plager de har. – Å være vernepleier i eldreomsorgen handler mye om å se bak fasaden. Demenssykdom gjør at menneskets sanne jeg kommer fram. Det er noe ekte og realt over det, synes Gulbrandsen. Fikk bedre helse Gulbrandsen har mange historier fra Gartnerhagen som hun mener viser at gode miljøtiltak som uLIk koMPETAnsE: – siri hyggelige måltider, nok tid til en prat og en hånd å kan mer om miljøarbeid og holde i kan erstatte piller. beboernes psykiske helse – God førstehåndskunnskap om hvordan de enn meg, sier sykepleier har det kombinert med miljøtiltak kan bidra til nils Bakke ved Gartnerhagen. mindre pillebruk, sier Gulbrandsen. Slik kan de lettere tilpasse medisineringen ut fra beboernes behov. Gulbrandsen har alltid vært opptatt av mennesker. Hun jobbet med kvinner med demenssykdom allerede som 18åring. Senere fulgte hun tett opp ei tante som fikk hukommelsessvikt. Ville jobbe med eldre Gulbrandsen tok vernepleierutdanning ved Høgskolen i Lillehammer i 2003–2006. Etter markedsøkonomutdannelse som ung og mange år som hjemmeværende, satte trebarnsmoren seg igjen på skolebenken. Mange av medstudentene så for seg en jobb i rusfeltet eller med psykisk utviklingshemmede. Gulbrandsen var eneste som visste at hun ville jobbe med eldre. Hovedoppgaven hennes handlet om kommunikasjon med eldre med demenssykdom. Praksisperioden ble lagt til et sykehjem. < MILjøARBEID 21 temahefte-25