verNepLeIeIeLDreOMSOrgeN Fratatt vaskekluten Etter utdanningen fikk hun jobb som fagansvarlig for en av avdelingene på Gartnerhagen som skulle åpne samme høst. Den andre avdelingen ble ledet av en sykepleier. I dag samarbeider de blant annet om å organisere legevisitt og pakking av medisiner, mens hele bokollektivet ledes av en koordinator. Med utdanning som vernepleier har hun mer innflytelse over arbeidsdagen og oppgaver enn da hun var assistent. Som assistent så hun blant annet at på grunn av tidspress, lot deansatte ikke beboerne vaske seg selv, selv om de fint kunne klare dette. I stedet overtok personalet kluten fordi de måtte få tingene hurtig utført. – Ofte tar vi fra individet viktige egenskaper. Yngre mennesker ville aldri ha akseptert dette, sier Gulbrandsen. – Ansatte må tilpasse seg Gulbrandsen betegner vernepleierutdanningen som nyttig. Men i hverdagen med eldre merker hun at det viktig at alle yrkesgrupper har en tilnærming der de tilpasser seg beboerne. Ikke motsatt. – Vi jobber for dem og er i deres hjem her i bokollektivet. Endringsarbeidet må derfor foregå hos oss, mener hun. Vil ha flere vernepleiere Lillehammer kommune ønsker flere vernepleiere i boog servicesenteret og på sykehjem. – De har en miljøtenkning som sykepleiere og hjelpepleiere ikke har, og som er viktig på institusjoner hvor stabilitet er en vesentlig faktor i det forebyggende arbeidet, sier Ingrid With, tjenesteområdeleder i Lillehammer og selv utdannet sykepleier. Hun viser blant annet til at vernepleiere er trent i å arbeidet for oversiktlige omgivelser, trygge gjenkjennelige rammer og rolige omgangsformer. – Trenger mangfold I oppholdsrommet på Gartnerhagen skjærer sykepleier Nils Bakke opp frukt som danderes fint på et fat. Det er formiddagsmat. – Det er ikke så sterkt som det ser ut som, sier han og heller i vann i koppene til de seks damene i oppholdsrommet – Forskjellen på meg og Siri? Jeg er sykepleier og har tre års opplæring i blodprøver, injeksjoner og at REDusERT MEDIsInERInG: – God kjennskap til hver beboer bidrar til å redusere medisineringen, mener vernepleier siri Gulbrandsen. 22 MILjøARBEID temahefte-25