LaNgearBeIDSøKter GoDE REsuLTATER: Jan Bøhle (t.v.) og Roger Marthinsen ved skjerfheimkollektivet ser gode resultater av medleverordningen, både blant beboerne og i arbeidsmiljøet. Gode resultater av medleverturnus På Skjerfheimkollektivet er miljøarbeiderne på jobb femten døgn i strekk. Det har stor betydning for både ansatte og beboere. Tekst: MARTINE GRyMyR Foto: MARIuS NyHEIM KRISTOFFERSEN – Cluet med medleverskapet er å la ungdommene Det er begynnelsen av april, og de gule dukene møte de voksne på en annen måte, sier Jan Bøhle. vitner om at påsken ikke er langt unna. Her er det Han er seniorkonsulent og stedfortredende seksjonsplass til 12 ungdommer i alderen 15 til 18 år. De sjef ved Skjerfheimkollektivet, en barnevernsfleste av dem blir værende i inntil et år, mens noen institusjon i Lardal i Vestfold som behandler ungdom forlenger oppholdet opp til halvannet. med rusog atferdsvansker. Av de ungdommer som plasseres her, er cirka 90 28 MILjøARBEID temahefte-25