LaNgearBeIDSøKter prosent på tvang, og det kreves alvorlig og vedvarende misbruk av rusmidler for å komme hit. Her bor de til enhver tid sammen med seks miljøterapeuter, som ved hjelp av medleverturnus tilbringer dag og natt to uker i strekk sammen med ungdommene. Mange fullfører behandlingstiden Helt siden oppstarten i 1988 har Skjerfheimkollektivet benyttet medleverordningen for å skape et stabilt bomiljø og legge grunnlaget for nære relasjoner mellom brukerne og de ansatte. De 12 miljøarbeiderne som inngår i medleverturnus, er delt inn i to lag, hvor det ene laget har fri når det andre jobber. Gjennom den lange arbeidsperioden bor og lever miljøarbeiderne sammen med ungdommene på institusjonen. Bøhle mener den kontinuerlige kontakten er bra for beboerne. – Det handler om at ungdommene trenger stabilitet, de har så mye uro og så mye redsel i seg. Med stadige vaktskifter får man aldri slukket brannen, mens her kan man være med i en lengre prosess hvor det er mindre sannsynlig at man forlater ting uoppgjort, og det er mye mer tilfredsstillende, sier Bøhle. Han forklarer at medleverturnusen er med på å skape et godt behandlingsmiljø, med få rømninger og hvor veldig mange fullfører hele behandlingstiden. I tillegg går fire til fem ungdommer frivillig videre i ettervern hvert år. – Over halvparten av dem som har vært hos oss lever et relativt problemfritt liv etterpå. Jeg skal være forsiktig med å si at det er bare på grunn av medleverturnusen, men den gir et bedre behandlingsklima og et bedre og nærere personlig forhold til både ungdommene og foreldrene, forklarer Bøhle. Han viser til det lave antallet voldstilfeller i kollektivet som et eksempel på gode resultater av turnusordningen. – Her har vi ikke hatt mer enn ett eller to tilfeller av voldsutøvinger i året. Hadde vi ikke hatt medleverturnus, er jeg sikker på at vi hadde hatt mer, sier Bøhle. Turnusen strekker seg over 15,5 døgn på jobb, etterfulgt av 12,5 døgn fri. Slik går det i fire omganger, før den ansatte har fri i seks uker. Det betyr at det til enhver tid er to miljøterapeuter som har fri, og Bøhle innrømmer at det kan være utfordrende for kontinuiteten når noen er borte i lang tid. – Samtidig har ungdommene her to kontaktpersoner hver og gjerne god kontakt med flere voksne på arbeidslaget, forsikrer Bøhle. FoR unGDoMMER: skjerfheimkollektivet i Vestfold huser til enhver tid 12 ungdommer med rus- og atferdsvansker. HJEMMEkosELIG: For de ansatte er det viktig å skape et hjem for ungdommene. Må tilrettelegges for familieliv Roger Marthinsen har jobbet ved Skjerfheimkollektivet siden 1995, og er ledende miljøarbeider. Han leder et av de to arbeidslagene, og er en av 12 miljøarbeidere ved institusjonen som jobber i medleverturnus. For ham er det viktig at institusjonen legger godt til rette for at de ansatte kan kombinere arbeidsliv og familieliv sammen med de lange arbeidsperiodene. – I medleverturnus fungerer det aldeles utmerket hvis kollektivet er rustet for det, med egne leiligheter til de ansatte. Her på Skjerfheim har vi foreløpig bare egne rom, forteller Marthinsen, som tar med seg samboeren på flyttelasset hver gang han jobber. For selv om det på gårdstunet står to bolighus, en < MILjøARBEID 29 temahefte-25