ERFARInGskonsuLEnT: – Jeg er mer enn en diagnose, og det så de på sykehuset, sier Målfrid J. Frahm Jensen som bringer brukerstemmen inn i faglige fora ved sus. Jeg er pasientstemmen Erfaringskonsulenten understreker at hun ikke skal erstatte brukerrepresentantene, men at hun kommer i tillegg. Hun sitter derfor i flere råd og utvalg som erfaringskonsulent, mens brukerorganisasjonene har sine representanter. – Jeg er i systemet, men min primære oppgave er å målbære pasientog pårørendestemmen. Og jeg føler meg trygg på at pasienten alltid vil stå mitt hjerte nærmest. Målfrid J. Frahm Jensen underviser mange kategorier ansatte, brukere og pårørende ved sykehuset og ute i kommunene i tillegg til at hun lærer opp nye foredragsholdere. – Brukerstemmen skal høres i alle bolker av personalundervisningen og i alle råd og utvalg. Jeg bidrar derfor til å lære opp nye foredragsholdere slik at vi etter hvert blir en god gruppe brukere og pårørende i undervisningen. Mot råskap Målfrid J. Frahm Jensen har mange opplevelser som pasient bak seg, og ikke alle er gode. Hun deler sine personlige opplevelser når hun står overfor grupper av ansatte. De nyansatte miljøarbeiderne får også del i noen erfaringer som ikke så lett kan forklares med gode intensjoner. – Jeg har opplevd å skjære meg selv så jeg måtte sy. MILjøARBEID temahefte-25