paSIeNtKOMMuNIKaSjON Legevaktlegen som skulle sy, sa at siden jeg hadde kuttet meg uten bedøvelse, måtte jeg også tåle å sy uten bedøvelse. Så erfaringskonsulenten ved SUS sier hun vil være med og motarbeide råskap og feilslått behandling i helsesektoren ved å øke forståelsen for hvordan det er å leve med psykisk sykdom, og hvorfor noen for eksempel skader seg selv. Og når hun underviser de ansatte, etterlyser hun ekte interesse, forståelse og omsorg. – De jeg kjenner som selvskadere, ønsker respekt og forståelse og hjelp fra fagfolk til å finne andre strategier for mestring, sier hun. – Det undrer meg at noen av de som skal hjelpe, tillater at personer skader seg selv. Mennesker som har det vondt, trenger å bli sett. De trenger omsorg, varme og hjelp, ikke kjeft, avvisning og unnfallenhet. Frustrert over nav Målfrid J. Frahm Jensen har lang erfaring med Nav. – Hvis jeg skal holde meg i jobb, må Nav skjerpe seg. – Hvis Nav virkelig ønsker oss tilbake på jobb, må de ta oss imot med åpne armer og pengebok og ønske oss velkommen. De må spørre: Hva trenger du for å kunne arbeide igjen? Frahm Jensens erfaringer fra det virkelige livet står i sterk kontrast til dette glansbildet av et hjelpeapparat. • Jeg hadde et problem og ønsket et møte med min saksbehandler. Det var ifølge saksbehandleren ikke mulig, for saken var så komplisert. Der måtte jeg jo gi henne rett. Hvis ikke saken hadde vært vanskelig, hadde jeg ikke tatt kontakt med Nav. • Jeg fikk ny saksbehandler. Hun var både flink og serviceinnstilt, og jeg fikk direktenummeret hennes. Men selv om hun gjorde sitt beste, ble det mange bråstopp. • Så ville de gi meg ny saksbehandler, den tredje på et halvt år. Jeg måtte skrive og ringe utallige ganger før jeg fikk beholde den jeg hadde. • Jeg trenger ei kuledyne for å få sove. Det har jeg brukt når jeg har vært innlagt. Men ei kuledyne regnes som et teknisk hjelpemiddel, så det får man ikke etter fylte 26 år. Den koster om lag 20.000. Det er omtrent det det koster om jeg blir sykmeldt i to uker på grunn av søvnmangel. – De sier de vil ha oss i arbeid. Men da kan de ikke være så firkanta. Sånn som det fungerer nå, reverserer de i mange tilfeller helbredelsesprosessen. Hun understreker det ansvaret som påligger alt helsepersonell. – Manglende omsorg forverrer depresjon og angst, og selvdestruksjon øker. Det er stille i salen før de ansatte takker henne med applaus. Densomyterhelsehjelp, skal nedtegneellerregistrereopplysninger(…). journalenskalføresisamsvarmedgodyrkesetikkoginneholderelevanteognødvendigeopplysningerompasientenoghelsehjel en. Lov om helsepersonell §39 temahefte-25