Foto: Trond Isaksen. http://ungdom.fagforbundet.no http://ungdom.fagforbundet.no Redaksjonen avsluttet 14.08.2012 Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Opplag: 12.000 Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2011: 324.523 Lay out: Avrio Design, Anne Vines Trykk: Aktietrykkeriet A/S Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre forholdene til studenter og unge arbeidstakere. Vi jobber blant annet for: – Bedre studiefinansiering – Bedre arbeidsmiljø på studiestedet – Studenters fremtidige pensjonsforhold – Bredt kollektivtilbud med studentrabatt – Riktig lønn – Dine rettigheter på arbeidsplassen Dessuten er innboforsikring gjennom LOfavør inkludert. Det koster bare 250,- i halvåret. Bli medlem i dag: Send Fagforbundet medlem til 1980 Jobber du naken? Foto: Jan Lillehamre – For meg er det viktig å være fagorganisert. Står du alene i arbeids livet, har du ikke mye du skulle ha sagt. Fagbevegelsen jobber for deg og meg, uansett om vi er gamle eller unge, om vi jobber eller går på skole. Derfor er jeg medlem av Fagforbundet Ingvild Endestad student Fagforbundet har 30.000 medlemmer under 30 år, nesten 4000 av dem er studentmedlemmer. Rundt 45.000 av forbundets 330.000 medlemmer har høyere utdanning. temahefte-26