SIDE 8 SIDE 8 SIDE 11 SIDE 16 INNHOLD 4 Gir ungdom en stemme 6 Mitt yrkesvalg 8 Sykepleier på lukket avdeling 10 Tillitsvalgt i rød sofa 11 Blir mestere i kommunefag 14 Engasjement for utdanning 16 Tar ansvar for framtida 18 Flerfaglig og nyskapende 20 Ekspert i trøsting og vannlek 23 Brenner for vann og avløp 26 Velferdsstaten under press 28 Fra snakk til handling 30 Vil aldri slutte å bry seg SIDE 20 SIDE 23 SIDE 30 temahefte-26