LEDERLEDER Bedre studentkår FOTO: MORTEN KRISTENSEN I Norge følger vi prinsippet om at det ikke er foreldrenes lommebøker som skal avgjøre hvorvidt unge mennesker får adgang til høyere utdanning eller ei. Norske studenter skal kunne gå på høgskoler og universiteter uten å betale tusenvis av kroner hvert semester. Sånn sett er de bedre stilt enn studenter i mange andre land. Men det er likevel mye som bør gjøres før det er grunn til å være fornøyd. Fagforbundet Ungdom er særlig opptatt av bolignøden blant studentene. Derfor krever de at det bygges flere studentboliger, og at markedet reguleres i sterkere grad. En annen kampsak er at det skal være mulig å være heltidsstudent – uten å måtte jobbe seg i hjel ved siden av. Da må studiestøtten utvides til elleve måneder, og følge den generelle lønnsveksten, mener Fagforbundet Ungdom. Studentene har nemlig mindre å leve av nå enn de hadde for ti år siden. Mens lønningene i gjennomsnitt har økt med 38 prosent i perioden, har studentene bare fått 13 prosent mer å rutte med. I dette heftet vil du blant andre treffe fagforbundsmedlemmer som er på plass i arbeidslivet og trives i yrkene sine. Du møter også student- og ungdomsledere som oppfordrer alle til å engasjere seg for å bedre sin egen studiehverdag, for flere boliger og bedre økonomiske rammebetingelser. For det er dessverre ikke slik at dette kommer av seg selv. Det er heller ikke slik at de godene og rettighetene studentene allerede har, vil bestå i all framtid dersom ingen gjør noe for å bevare dem. I England og Canada har det vært store studentdemonstrasjoner i kjølvannet av finanskrisen. Hundretusener protesterte mot en økning av studieavgiften. Det kan ofte være lurt å ha en organisasjon i ryggen, både i studietida og videre ut i arbeidslivet. At Fagforbundet organiserer ansatte i kommune og stat, er det mange som kjenner til. Men ikke alle vet at forbundet har mer enn 30.000 medlemmer under 30 år, og at nesten 4000 av dem er studentmedlemmer. Heller ikke at rundt 45.000 av forbundets 330.000 medlemmer har høyere utdanning, med yrker som ingeniør, sykepleier, personalmedarbeider og førskolelærer. I forbundet finner du revisorer og samfunnsplanleggere, vernepleiere og arkitekter. Og til og med en biskop. Kirst Knudsen Ansvarlig redaktør 3 temahefte-26