– Ungdom får makt gjennom å være medlem i Norges største fagorganisasjon, sier Svenning. – Vi har medlemmer som er veldig politisk aktive, og andre som ser på forbundet som en trygghet. Fagforbundet Ungdom representerer alle Fagforbundets medlemmer under 30 år. Det betyr over 30.000 studenter, lærlinger, elever og yrkesaktive. En av oppgavene er å gi gode råd til Fagforbundet om hva det skal mene i spørsmål som angår de unge medlemmene. God kontakt med medlemmene Selv er Ole Harald Svenning utdannet hjelpepleier, men lista over verv i fagbevegelsen er lang, og strekker seg helt tilbake til 2003 og jobben som ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Steinkjer. Vi møter den blide trønderen på Høgskolen i Oslo og Akershus, der han for anledningen har satt seg godt til rette i Fagforbundets røde sofa. Hvert fylke i landet har en lignende sofa stående på et av sine studiesteder, som et lavterskeltilbud der studenter en gang i måneden kan rådføre seg med forbundets ungdomstillitsvalgte. I noen fylker flyttes sofaen rundt; i andre står den permanent på ett studiested, slik som i Oslo. Det er en fin måte å kommunisere med medlemmene på, synes Svenning. – Vi har god kontakt med medlemmene, og det er viktig for oss. Vi har ungdomstillitsvalgte i alle fylkene, samt to nasjonale, frikjøpte tillitsvalgte. Reell påvirkningskraft Ungdomstillitsvalgte har fast plass i alle styrende organer i Fagforbundet. På den måten har Fagforbundets unge medlemmer en reell påvirkningskraft når det gjelder forbundets politikk, mener Svenning. Fagforbundet Ungdom har også sine egne årsmøter. – I Fagforbundet velger medlemmene under 30 år sine egne tillitsvalgte, forklarer Svenning. Hvilke saker de lokale ungdomstillitsvalgte jobber for, varierer fra sted til sted. Noen ganger gjelder det bevaring av den lokale fritidsklubben, mens engasjementet andre ganger gjelder nasjonale spørsmål. Ett eksempel er kampen for studentboliger. – Boligpolitikken i Norge er helt på skeis, sier Svenning. – Det må bygges flere studentboliger, og vi ønsker at prisene i deler av boligmarkedet reguleres i langt større grad. Vil realisere heltidsstudenten Med Høgskolen ruvende over seg, sporer Svenning gjerne inn på et av de temaene som engasjerer ham mest – utdanningspolitikken. – Vi har sterke meninger om hvilke rettigheter studenter skal ha, både på skolen og i lære, forklarer han. Blant annet er Fagforbundet Ungdom opptatt av at heltidsstudenten må bli en realitet. – Det bør skje ved at vi innfører elleve måneders studiestøtte, slik at studentene slipper å jobbe seg i hjel, sier Svenning. For mens studenter har fått 13 pro- sent mer å rutte med i løpet av de siste ti årene, har yrkesaktive hatt en lønnsvekst på 38 prosent i den samme perioden. Det er for dårlig, mener Svenning. – Studenter i dag befinner seg nesten under fattigdomsgrensa, og det må vi gjøre noe med. Fagforbundet Ungdom jobber derfor for at studiestøtten skal følge den generelle lønnsveksten, og at reelle leveutgifter blir dekket av studiefinansieringa, forklarer han. Lett å utnytte studenter Ifølge Svenning er studenter en særlig utsatt gruppe i arbeidsmarkedet. Han tror at mange jobber for mye og får dårlig betalt. – Det er lett å utnytte studenter i dag. Våre medlemmer har en stor organisasjon som tar vare på dem, og de har tilgang på alle våre tillitsvalgte. At samhold gjør sterkere, er et viktig poeng for Ola Harald Svenning. Ikke bare kan organisasjonen bistå medlemmene dersom et problem skulle oppstå; Svenning mener at vi også må huske hva fagbevegelsen har oppnådd før oss. – Det er viktig å ha noen der hvis det skulle smelle, men vi vet også at verken lønn under sykdom, fem ukers ferie eller overtidsbetaling har kommet av seg selv, sier han. Ungdomslederen er opptatt av soli- daritet, og den skal gjelde både for Fagforbundets organiserte og for dem som ikke er medlemmer. Men et visst skille er det likevel, forklarer han. – Gode råd skal du få hvis du ikke er medlem; hjelp får du hvis du er medlem. FAGFORBUNDET UNGDOM Fagforbundet er LOs største forbund, med cirka 330.000medlemmer. Rundt 33.000 av disse er under 30 år. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, offentlige og private virksomheter. Som yrkesaktiv, lærling, student eller elev under 30 år er du en del av Fagforbundet Ungdom. Ungdomsorganisasjonen harungdomstillitsvalgte i fagforeningene, i fylkeskretsene og i forbundet sentralt, og er representert i alle styrende organer i Fagforbundet. Kilder: Fagforbundet, Fagforbundet Ungdom 5 temahefte-26