MITT YRKESVALG v – Vi har et godt arbeidsmiljø med mange utfordringer, sier Synnøve Trondsen. Hun har en bachelor i kultur og samfunnsfag, med fordypning i juss, og syns hun får brukt utdannelsen sin i jobben. Hvorfor hun valgte denne jobben? – Kommunen er en stor arbeidsplass. Den gir iskjer, sier Synnøve Trondsen, som også er ungdomstillitsvalgt. TEKST OG FOTO: MONICA SCHANCHE mange muligheter, og er et trygt sted å jobbe. Av utfordringer nevner hun høyt arbeidspress. – Jeg behandler ca. 1400 søknader om skjenkebevilling i året, og det er alltid noe som haster. – Fagforbundet er et LO-forbund, og jeg kan stå bak de verdiene og synspunktene det har. Og som organisert blir jeg informert om ting før de Skjebnetime for bibliotekene Navn: Oddvar Thorsen Alder: 28 Utdanning: Bachelor fra Bibliotekhøgskolen, fransk språk og litteratur Jobb: Spesialbibliotekar Arbeidsplass: Deichmanske bibliotek, Oslo E mange år. Ho valde forbundet dels på grunn av dei gode forsikringsordningane. TEKST OG FOTO: KARIN E. SVENDSEN På jakt etter brannfeller Navn: Rune Kyllenstjerna Alder: 30 Yrke: Branninspektør Arbeidsplass: Oslo brann- og redningstjeneste, brannforebyggende avdeling Rune er utdannet branningeniør, og har valgt å Er til stades for andre Han er i dag en av tre branningeniører i Oslo f brann- og redningsvesen. Namn: Trine Handal Ekehovd – Jeg ønsket å jobbe med forebyggende arbeid. Alder: 32 år Utrykning er ikke helt greia for meg, sier han. Utdanning: Sjukepleiar – Brannforebygging er et meningsfylt arbeid Jobb: Strandebarmheimen i Kvam med stadig nye prosjekter. Det er et godt kommune, Hordaland arbeidsmiljø, men vi har absolutt en utfordring med offentlig byråkrati. – Eg har alltid stelt for nokon, fortel Trine. Ho trur – Jeg valgte å bli medlem av Fagforbundet fordi ho har ein naturleg legning for å stelle for andre. jeg finner de rette holdningene her. – Eg liker å vere til stades for menneske som TEKST OG FOTO: OLA TØMMERÅS treng hjelp. Trine tok først fagbrev som omsorgsarbeidar (helsefagarbeidar) og arbeidde med personar med multifunksjonshemningar i sju år før ho byrja på sjukeheimen. Ho har alltid sikta mot helsesektoren, og ho greip høvet då desentralisert sjukepleiarutdanning vart mogleg. – Etter at eg vart sjukepleiar, har eg meir ansvar, og eg har større høve til å utvikle meg no enn eg hadde som omsorgsarbeidar, meiner ho. Trine har vore tillitsvald for Fagforbundet i Oddvar Thorsen havnet i biblioteksektoren helt tilfeldig. Han hadde siviltjeneste på Deichmanske som 19-åring, og fortsatte å jobbe der mens han studerte Liker utfordringer ¨ – Jeg trivdes godt og tok Bibliotekhøgskolen Navn: Synnøve Trondsen Alder: 30 Thorsen mener at bibliotekene er inne i en Utdanning: Sammensatt bachelor med kultur og samfunnsfag – Det gjelder å finne sin plass i den digitale språk og litteratur. etter hvert. skjebnetime. Jobb: 1. konsulent ved næringsetaten jobbe i det offentlige med forebyggende arbeid. i Oslo kommune verden, sier han. temahefte-26