i i j – Jeg jobber på et stort folkebibliotek, og det er ikke alt jeg lærte på skolen som jeg har fått bruk for her. Men kanskje med tida? Det viktigste er trivselen og de varierte arbeidsoppgavene. Medlemskapet i Fagforbundet er også litt tilfeldig. Han ble vervet. – Jeg vil gjerne være medlem i et forbund med flere yrkesgrupper, ikke bare min egen. Vi er mange med ulike yrker som jobber i denne sektoren, ikke bare bibliotekarer. TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL Utvikler gode relasjoner Xviktig at vi først klarer å utvikle gode relasjoner, sier Mona Katrin Olsen. Hun arbeider i miljøarbeidertjenesten, ei lita gruppe i russeksjonen. Navn: Mona Katrin Olsen Alder: 35 år Utdanning: Vernepleier Jobb: Sosialkonsulent i Fredrikstad kommune, Østfold – For å kunne gi hjelp til våre brukere, er det – Vi møter mange som har opplevd gjentatte relasjonsbrudd. De er ikke de letteste å etablere et tillitsfullt forhold til, sier hun. – Men da er det ekstra tilfredsstillende når det går greit. – Jeg tror vi oppnår tillit ved å være tilgjengelige og holde fast ved avtaler, selv om ikke brukerne alltid møter opp. Brukerne skal vite at de betyr noe, selv om de iblant tråkker feil. Derfor svarer Mona alltid når hun får en sms. Vernepleieren er glad for å ha en jobb hvor hun ikke bruker så mye tid bak skrivebordet. TEKST OG FOTO: KARIN E. SVENDSEN f q E O N p X D • O Utdanning: Hjelpepleier/vernepleier – Fagforbundet gjør en viktig jobb, og det Jobb: Miljøarbeider, Kirkevoll bofelles-er viktig for meg som arbeidstaker å ha det Tett på livet Navn: Jeanette Huset Alder: 29 år Alltid tilgjengelig Navn: May Bente Eriksen Alder: 30 Utdanning: Allmennlærer med coaching og ledelse i tillegg Jobb: Barne- og ungdomsleder Arbeidsplass: Båtsfjord kommune, Finnmark. Tidligere jobbet May Bente Eriksen som lærer. Hun er godt fornøyd med å ha en pedagogisk bakgrunn som ballast i sitt møte med ungdommene i Båtsfjord. Hun jobber med ungdom og ulike prosjekter på fritidsklubben, og med kurs og arrangementer. – Det viktigste for meg er å være tilgjengelig. Jeg vil være til stede når ungdommene trenger hjelp og veiledning til ulike prosjekter. Jeg viser dem at jeg bryr meg om det de er opptatt av. May Bente Eriksen jobber i en liten kommune og er den eneste på dette fagfeltet. Hun må innrømme at det blir litt ensomt innimellom. skap i Etnedal kommune, Oppland – Det mest spennende ved denne jobben er at jeg får lov til å komme tett på mennesker, og å være en del av livet deres, sier Jeanette Huset, hjelpepleier (helsefagarbeider) fra 2007 og nå i full gang med å videreutdanne seg til vernepleier. Jeanette har alltid ønsket å arbeide med mennesker. Men jobben byr ofte på etiske dilemmaer. – Balansen mellom å være der for brukerne, samtidig som jeg skal holde meg innenfor de yrkesfaglige rammene som er satt av systemet, er en utfordring, syns Jeanette. For å mestre den type utfordringer, mener hun etisk refleksjon er et nødvendig verktøy. Selv om jobben til tider kan være krevende, har hun aldri angret på at hun har valgt å arbeide tett på mennesker. Hun er medlem av Fagforbundet på grunn av den tryggheten det gir. TEKST OG FOTO: TRYGVE LIEN i ryggen. TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL temahefte-26