legg veltrent, går han alltid med alarm. Pasientene er svært syke. Noen kommer rett til sykehuset fra voldshandlinger og sågar drapshandlinger. Andre er enten høyt oppe eller lavt nede, og kan være en fare både for seg selv og andre. Det hender at pasienter må holdes fast fysisk. Det hender også de må beltelegges. Bruk av belter er fortsatt en realitet i norsk psykiatri, men da som en siste utvei, ifølge Are. – Og det er aldri en straff. Det er det viktig å understreke, sier han, og peker på at det gjøres for å beskytte og hjelpe. Godt samarbeid Som sykepleier på psykiatrisk avdeling, har Are ansvar for medisiner og for pasienter, til tider også for avdelingen. Han presiserer at det er et godt samarbeid på sykehuset. Samarbeidet går på tvers av grensene mellom de forskjellige psykiatriske sengepostene på sykehuset, mellom leger og sykepleiere og andre faggrupper, og selvsagt mellom alle som arbeider på avdelingen sammen med Are. – Samarbeidet og den gode stemningen er viktig, ikke minst for at vi ikke skal føle oss utrygge på jobb. Vi lever virkelig etter regelen om at ingen er sterkere enn det svakeste leddet, sier han. Derfor blir alle tatt på alvor når de for eksempel sier at de føler seg utrygge i den eller den situasjonen, eller sammen med den eller den pasienten. – Det er lov å si ifra. Og er noe for vanskelig, bytter vi bare på ansvaret for ulike pasienter, eller går ut av situasjonen og lar andre slippe til. Det skal ikke føles utrygt å være på jobb, sier Are. – Risikerer ikke livet Are Ødbehr er også verneombud på avdelingen, og tar sikkerheten alvorlig. Han legger til at i verste fall må sykehuset la pasienter gå dersom de blir for voldsomme og krever utgang, og det ikke er mulig å holde dem igjen verken med makt eller ved bruk av fysiske tvangsmidler. – Vi skal ikke risikere livet på jobb. I verste fall må politiet ta over, sier han. Men slike hendelser hører heldigvis til unntakene. Som oftest består hver- SYKEPLEIERNETTVERKET, OGSÅ FOR SYKEPLEIERSTUDENTER Fagforbundets sykepleiernettverk har egne nettverkskontakter i hvert fylke, i tillegg til en leder sentralt i forbundet. Sykepleiernettverket er til for medlemmene – også for studentmedlemmer. Som sykepleierstudent er du med i Sykepleiernettverket fra den dagen du er innmeldt i Fagforbundet. Det er frivillig hvor aktiv hvert enkelt medlem ønsker å være. Nettverkets medlemmer mottar nå og da informasjon på sms og e-post. Informasjonen vil kunne inneholde kurs- og konferansetilbud, nyheter på nettsiden vår, og møteinvitasjoner. Kontakten foregår i dag mest én vei, altså fra Fagforbundet til medlemmene. Vi vil svært gjerne at medlemmer også kontakter oss ved behov. Navn på fylkeskontaktene og nettverkets leder finner du på nettsida Fagforbundet for sykepleiere. Her finner du også Debattforum der du kan delta, informasjon om klinisk fagstige, nyttige lenker, og tips om nettsider som er aktuelle for deg som sykepleierstudent. Følg oss også på Facebook med navnet Fagforbundets sykepleiere. Trykk liker å få jevnlig oppdatering i forhold til aktiviteter, engasjement og tilbud. www.fagforbundet.no/sykepleier/ ROLIG: Inne på vaktrommet diskuterer Are Ødbehr og en annen kollega kveldens vakt. Det er rolig på avdelingen, og smilet sitter løst. 9 temahefte-26