Disse tre har dette felles: De er kommuneansatte. De bruker mesteparten av dagen på jobb i hver sin kommune. Men de tar også master i kommunefag på Høgskolen i Hedmark på Rena. BLIR TEKST: WENCHE SCHJØNBERG FOTO: WERNER JUVIK MESTERE I KOMMUNEFAG temahefte-26