ENGASJEMENT FOR UTDANNING INNSPILL For mange unge er sommeren knyttet til spørsmålet om de blir tatt opp til den utdanningen de ønsker, og kanskje også på det studiestedet de ønsker seg. Og mange lurer selvsagt også på hva de kan vente seg når de kommer inn på et studium. FOTO: MONA SPRENGER 14 temahefte-26