EKSPERT I TRØSTING OG VANNLEK Eva Helén Maurdal er allerede utdannet barne- og ungdomsarbeider. Men for 29-åringen fra Fauske var ikke det nok. Hun videreutdanner seg, samtidig som hun er i jobb i barnehage. Dermed har hun snart bachelor i førskolelærerutdanning. TEKST: WENCHE SCHJØNBERG FOTO: WERNER JUVIK Graden gir Eva Helén nye muligheter. Hun kan bli pedagogisk leder og avdelingsleder, med tilhørende lønnsopprykk. Hun kan arbeide mer målrettet i forhold til barn med spesielle behov. Og hun kan slå i bordet med en utdanning som gjør det mulig for henne å søke andre lederjobber, som styrerjobb i barnehage med personal- og helhetsansvar. Alt dette fordi hun valgte å ta ABF, altså arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus. – Jeg kan absolutt anbefale flere å ta mer utdanning. Du må stå på litt selv. Men det er verdt det, sier Eva Helén til Fagbladet. Ville noe mer Til daglig jobber hun i St. Hanshaugen barnehage i Oslo. Hun trives i jobben, og har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Men det kom til et punkt hvor hun ville noe mer. – Jeg har jobbet i barnehage siden 2001, og følte det var riktig å ta mer utdanning, sier hun. Vi møter henne i barnehagen der hun nå er 15 av 20 arbeidsdager hver MANGFOLDIG YRKE: Denne dagen vil ungene i barnehagen leke med vann. En kommende førskolelærer må være ekspert i vannlek, kunne hente drikkeflasker og også kunne trøste når det trengs. Eva Hélen Maurdal greier det meste. måned. Det er en liten barnehage med bare 33 barn. Ungene vrimler rundt henne og de andre ansatte. En liten tass gråter og må trøstes. Noen andre er i ivrig lek med vann på en sommerdag som slett ikke er av de verste. – Det var du som sa ja til å la dem ta ut vann, sier en annen ansatt henvendt til Eva Helén. Så snur hun seg mot en lattermild gutt og utbryter: – Skal virkelig han der gå rundt uten bukse? – Jada, svarer Eva Helén og småler i solsteken: – Så får vi se hvor vellykket det eksperimentet er. Sier mindre nei Ungene plasker med vannet. Her er det tilsynelatende ingen som lider av vannskrekk. – Jeg har fått et annet syn på lek etter at jeg tok mer utdanning, sier Eva Helén. – Jeg har et mer kritisk for- hold både til lek og barns lekerom, og til rammene rundt leken. Jeg har også lært meg til å si mindre nei. Hva er vi så redd for når vi sier nei? Til at noe skal gå i stykker? Vi må slippe mer opp for fantasien. Til å se hva leken utvikler seg til, til å si ja i stedet for å begrense kreativiteten, sier hun. Konkret læring Eva Helén har trukket seg litt unna leken for å beskrive hvorfor hun mener det er så bra å ta mer utdanning, og O SLIK BLIR DU FØRSKOLELÆRER * Førskolelærer blir du ved å ta en bachelor ved en av landets høgskoler eller universiteter. * Studiet går over tre år, og gir 180 studiepoeng. Du må ha generell studiekompetanse for å komme inn. Du må også legge fram politiattest beregnet på denne type utdanning og senere jobbing med barn. * Førskolelærerutdanningen skal kvalifisere for pedagogisk arbeid med barn i barnehager. Med ett års relevant videreutdanning kan ferdig utdannede førskolelærere dessuten tilsettes på første til fjerde årstrinn i grunnskolen. * I utdanningen inngår fag som drama, pedagogikk, fysisk fostring, musikk og norsk. Studentene skoleres i ledelse og lek. I tillegg til teorien legges det stor vekt på flere praksis perioder ute i barnehage eller skole. * Utdanningen avsluttes med en selv valgt bacheloroppgave. * En som har bachelor i førskolelærer utdanning kan være pedagogisk leder i en barnehage. Dette innebærer at en førskolelærer for eksempel kan bli avdelingsleder eller barnehagestyrer. * Ferdig utdannede førskolelærere er sikret jobb. Det er stort behov for flere førskolelærere i Norge. Ifølge ferske tall fra SSB har bare vel 32 prosent av ansatte i barnehagene førskolelærerutdanning. Ifølge en prognose fra Kunnskapsdepartemen tet vil Norge, til tross for at det nå satses på flere studieplasser, fortsatt mangle rundt 1000 førskolelærere i 2020. * Utdanningen kan også tas på deltid, som arbeidsplassbasert utdanning, ABF. Denne utdanningen går over fire år. For å bli tatt opp på deltidsstudiet kreves det at søkeren er ansatt i en barnehage i minst 50 prosent stilling. Undervisningen skjer på studiesam linger på høgskoler, i samlinger i barnehagen og i praksisfeltet. Det er også en praksistid i løpet av utdan ningen. Praksisperioden skjer i en annen barnehage enn den studenten til daglig arbeider i. temahefte-26