SLIK KAN DU BLI FØRSKOLELÆRER MENS DU JOBBER * ABF-utdanning for kommende før skolelærere står for at utdanningen er arbeidsplassbasert. Fullendt utdanning gir en bachelor i førskole lærerutdanning. * Utdanningen går over fire år, med til sammen åtte semestre. * For å bli tatt opp på utdanningen, kreves det at søkeren er ansatt i en barnehage i minst 50 prosent stilling. * Førskolelærerutdanningen skal kvali fisere for pedagogisk arbeid med barn i barnehager. Med ett års relevant videreutdanning, kan ferdig utdan nede førskolelærere dessuten tilsettes på første til fjerde årstrinn i grunn skolen. * Fullført bachelor i førskolelærer utdanning gir 180 studiepoeng. * Undervisningen skjer på studiesam linger på Høgskolen og i samlinger i barnehagen og i praksisfeltet. * Det er flere oppgaver som må leveres skriftlig i løpet av studietiden, og studentene får en egen veileder. * Det er også en praksistid i løpet av utdanningen. Praksisperioden skjer i en annen barnehage enn den studenten til daglig arbeider i. * Utdanningen avsluttes med en selv valgt bacheloroppgave. * En som har bachelor i førskolelærer utdanning, kan være pedagogisk leder i en barnehage. Dette innebærer at en førskolelærer for eksempel kan bli avdelingsleder eller barnehagestyrer. VIKTIG LEK: Eva Helén Maurdal mener hun har fått et mer bevisst forhold til barns lek i løpet av studiet. SAMTALER: Mye av dagen i barnehagen går med til å snakke med hvert enkelt barn. hvorfor hun vil anbefale flere å gjøre det samme som henne. Hun sier at det først og fremst er å få lære mer som er forlokkende, samtidig som hun kan diskutere egne arbeidserfaringer i skolesituasjonen. Å bringe hendelser fra jobben inn i skolen og diskutere dem der, gjør utdanningen veldig konkret. – Jeg bruker veldig mye erfaring fra egen jobb på skolen. Det er fint å kunne diskutere konkrete erfaringer med andre, sier hun. Hun kunne tatt permisjon fra jobben og tatt bachelor på vanlig vis. Da ville utdanningen tatt tre år, og hun kunne vært student på heltid. Men Eva Helén ville gjerne jobbe samtidig. Der- for valgte hun ABF-modellen som er normert til å ta fire år. Nesten midtveis i studieløpet fikk imidlertid hun og samboeren en sønn. Dermed bruker Eva Helén ett år mer enn de andre før hun kan stå med beviset på at hun er bachelor i førskolelærerutdanning i handa. Advart mot å få barn – Før jeg startet utdanningen fikk jeg høre at det var så strengt, og at det var viktig å ikke få barn i studietida. Du kunne ikke regne med at det gikk an å hoppe over et år og så komme inn igjen. Men for meg var det ikke noe problem. Det var ledig plass da jeg kom tilbake etter permisjonen, sier hun. 29-åringen mener derfor at andre som er i en etableringsfase, ikke må være redd for å begynne på utdanning selv om de samtidig kanskje også planlegger å etablere seg og få egne barn. Som aktiv i Fagforbundet Ungdom er hun spesielt opptatt av spørsmål om utdanning og også lærlingers rettigheter. Organisert har hun vært siden hun selv var lærling, og hun har også vært aktiv i LOs sommerpatrulje rettet mot ungdom i arbeidslivet. Mer til utdanning Eva Helén syns det er viktig å være organisert, ikke minst som ung arbeidstaker, for å sikre egne og andres rettigheter. Hun sier at Fagforbundet arbeider for å bedre situasjonen for både studenter og barnehageansatte. Hun er også opptatt av at en større del av utgiftene til utdanning bør gjøres om til stipend i stedet for lån. Selv har hun 90 prosent lønn mens hun tar utdanningen. At hun kan regne med å gå opp flere lønnstrinn når hun er ferdig utdannet, er en bonus som gjør det lettere å leve en stund på redusert lønn, presiserer hun. – Eva Helén, roper ei lita jente. – Jeg har fått noe i øyet! – Kommer, svarer Eva Helén Maurdal. Snart bachelor i førskolelærerutdanning, og også ekspert i trøsting og vannlek. temahefte-26