ETTERTRAKTET: Konkurransen om ingeniørene er sterk. Mange ville gjerne hatt Kjell Christian Røshol, Tord Bentzen og Petter Anfinsen. De er unge ingeniører som har valgt å jobbe i Tromsø kommune. Traust, kjedelig og med lav lønn. Omtrent slik klinger tittelen kommuneingeniør blant studentene. – Det er en myte, absolutt en myte og ikke noe annet enn en myte, fastslår tre unge ingeniører vi møter i Tromsø kommune. De tre er: Kjell Christian Røshol, nyansatt driftsingeniør på avløp med ansvar for overvann og klimautfordringer. Tord Bentzen, prosjektleder utbygging med ansvar for sanering av gam- melt nett og planlegging av nytt. Petter Anfinsen, rådgiver, med ansvar for sikkerhet og beredskap. Også ansvarlig for ROS (risiko- og sikkerhetsanalyse) Spenstig hverdag – Det finnes mange rare forestillinger om kommuneingeniører som ikke har rot i virkeligheten. Oppgavene er utfordrende og mangfoldige. I tillegg har vi høy grad av frihet, sier de tre. – Jeg ble overrasket over hvor avansert teknologi som brukes i kommunen, sier Tord Bentzen. Han studerte prosess- og gassteknologi ved universitetet i Tromsø, og fant jobben i hjemkommunen veldig relevant i forhold til utdanningen. Petter Anfinsen er småbarnspappa. For ham var det gode og ordnede for- hold som gjorde at han vendte blikket mot kommunen, mens Kjell Christian Røshol fikk øyene opp for denne muligheten etter et studiebesøk til renseanlegget i Asker kommune. – Jeg hadde forestilt meg det helt annerledes, langt fra så teknologisk, og med mer kloakk og søl, sier han. I sterk konkurranse Over hele landet er det kamp om ingeniørene. Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) anslo i fjor at Norge mangler 7000 ingeniører. Kommunene er tradisjonelt et av de siste valgene for mange, men dette er i endring. – De fleste forelesere hentes inn fra oljenæringen, og da blir det ofte naturlig å velge prosjektoppgaver for nettopp disse oljebedriftene, sier Tord Bentzen. I Tromsø kommune vil kampen om ingeniørene merkes enda sterkere i framtida. Aker Solution har meldt at de skal ansette 130 ingeniører til selskapets nye tromsøkontor. Profilering viktig – Profilering er viktig i denne konkurransen. Kommunene må komme mer på banen på studiestedene. Det er verken lønn eller utfordringer som mangler i kommunene. Det er informasjon om hva det å jobbe i en kommune går ut på, fastslår de tre unge ingeniørene. Tromsø kommune sender ut et VAmagasin til samtlige husstander. – Der forteller vi om hva som skjer i vann- og avløpssektoren. Vi får også klargjort hva vi er, nemlig en leverandør av et av innbyggernes viktigste næringsmiddel – vann. AVANSERT: – Kommunen er verken kjedelig eller traust. Teknologien er på et høyt nivå, og utfordringene er mange, garanterer de tre unge ingeniørene. 24 temahefte-26