Vanskelig boligmarked Like viktig for Studentorganisasjonen i Bodø er boligpolitikken. Sletten peker på Norges store boligbehov, og at dette også i høy grad påvirker studentene. – Vi sliter med å finne oss et sted å bo. Det er kamp om de hyblene som allerede fins; samtidig får ikke Studentskipnaden nok midler til å bygge flere, sier Sletten. Hun mener det er problematisk at de private aktørene tar over boligmarkedet. – De setter opp prisene og presser studentene ut av markedet. Mange står uten et sted å bo ved studiestart, og når de får et krypinn, betaler de fleste en overpris. Det er i slike saker man virkelig ser nytten av å være del av et større fellesskap, mener hun. – Både Fagforbundet Ungdom og Norsk studentorganisasjon jobber mye med boligpolitikken. Gjennom disse organisasjonene må vi presse storting og regjering, slik at politikerne for alvor får øynene opp for problematikken. Etterlyser flere engasjerte Når Elisabeth Sletten nå gir fra seg ledervervet, tar hun sikte på å gi næring til engasjementet sitt på andre måter. – Først skal jeg jobbe en måned i Velkomsten, et prosjekt som tar imot de nye studentene ved UiN. Etter det håper jeg på å få jobb i en spennende interesseorganisasjon, sier hun. 28-åringen skulle gjerne sett at flere studenter engasjerer seg i studentpolitikken. – Det er synd at ikke flere griper denne muligheten til å få kunnskap og erfaring. Det er studentene selv som vet hva som fungerer og ikke fungerer på bakkenivå, sier Sletten. – Hvordan skal noe bli bedre hvis vi bare snakker om problemene? Vi kan faktisk bidra til en positiv endring. Det gjelder bare å gjøre snakk om til handling! Vi sitter med en uvurderlig kompetanse når det gjelder eget studium ... temahefte-26