VIL ALDRI SLUTTE Å BRY SEG GRENSELØS: Rune Breisnes hjerte banker for internasjonal solidaritet, og særlig for palestinerne. FOTO: MOHAMMED OMER Hos noen vekkes kampånden gradvis gjennom livet. For Fagforbundets Palestina-ambassadør Rune Breisnes kom den inn allerede med morsmelka. TEKST: MARTINE GRYMYR FOTO: EIVIND SENNESET Hos noen vekkes kampånden gradvis gjennom livet. For Fagforbundets Palestina-ambassadør Rune Breisnes kom den inn allerede med morsmelka. TEKST: MARTINE GRYMYR FOTO: EIVIND SENNESET temahefte-26