BARNEBY: Fagforbundet har – i samarbeid med SOS-barnebyer – bygget en barneby i Angola og bidrar også til driften. FOTO: KARIN E. SVENDSEN – Det kan selvsagt også ha noe med saken å gjøre at jeg har foreldre som har gått med palestinaskjerf siden 60-tallet, sier Rune Breisnes. Juni nærmer seg slutten, og han har nettopp kommet hjem fra sitt første besøk i Gaza. 28-åringen fra Årdal i Sogn er en av Fagforbundets 25 Palestinaambassadører, et korps med representanter fra hvert fylke, som jobber for å øke engasjementet for Palestina blant forbundets medlemmer og tillitsvalgte. – Det er litt vanskelig å si hvorfor saken til palestinerne engasjerer meg mer enn andre saker som kan oppfattes som like urettferdige, men en av grunnene kan være at undertrykkingen er så tydelig, og verden bryr seg så lite. Da treffer det en del nerver, forklarer 28-åringen. Lang karriere på universitetet Breisnes var 22 år da han meldte seg inn i Fagforbundet. Ifølge ham selv er det verdens mest naturlige ting å gjøre hvis du kommer fra Årdal. – Når du kommer fra ei bygd der arbeiderbevegelsen og LO står så sterkt som de gjør, er det ikke vanskelig å forstå nytteverdien av å være medlem. Nå er han bosatt i Bergen, og er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Hordaland og Fagforbundet Bergenhus. Samtidig sitter han som vara i det sentrale ungdomsutvalget, og er vara til styret i LO Bergen og omland. Og nei, det stopper ikke der. – Jeg begynner også å få en lang karriere på universitetet, hvor jeg har tatt sosialantropologi, historie og USAstudier. Nå er jeg i gang med bachelorprogrammet i sammenliknende politikk, utdyper Breisnes. Kjemper for landet sitt Det var et grenseløst engasjement som førte til ambassadørkorpset, forklarer Breisnes, og siterer den amerikanske journalisten og aktivisten Mumia Abu Jamal, som har vært (uskyldig, mener mange) fengslet siden 1981 for drapet på en politimann: «Arbeidstakere over hele verden har mer til felles på tross av landegrenser, enn hva de har med sine presidenter, statsministrer, konger og despoter.» Samtidig som Rune Breisnes føler stolthet over kunne stå ved palestinernes side, legger han heller ikke skjul på at situasjonen kan virke overveldende. – Selv om jeg ikke ønsker det, sitter jeg igjen med en følelse av maktesløshet etter besøket i Palestina. Samtidig har vi møtt så mange mennesker som hver dag kjemper for seg selv, for familien og for landet sitt, at det aldri vil være noe alternativ å slutte å bry seg. SOLIDARITET: Ambasadørkorpset for Palestina arbeider for å øke engasjementet blant forbundets medlemmer. FAGFORBUNDETS INTERNASJONALE SOLIDARITETSARBEID Sammen med Norsk Folkehjelp driver Fagforbundet solidaritetsarbeid i Palestina. I 2011 ble det utnevnt et eget ambassadørkorps for Palestina, bestående av 25 representanter fordelt på hvert fylke. Korpset skal jobbe for å øke engasjementet for Palestina blant Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte. Ambassadørene besøker både Palestina og flyktningleirer i Libanon. I samarbeid med SOS-barnebyer har Fagforbundet bygget en barneby i Angola, og bidrar også til driften. Fagforbundet støtter også Norsk Folkehjelps arbeid for å fjerne bomber i Laos, og har et samarbeid med den russiske søsterorganisasjonen Det allrussiske forbundet for livsstøtte. Fagforbundet har et utstrakt samarbeid med søsterorganisasjoner i mange land, og mange av forbundets lokale ledd driver egne solidaritetsprosjekter. Kilde: www.fagforbundet.no 31 temahefte-26